Pobyt w szpitalu? Sprawdź, co się należy dziecku.

Jaś trafił do szpitala...

Jeśli jesteś rodzicem kilkuletniego brzdąca, jest spore prawdopodobieństwo, że macie już za sobą Pierwszy Pobyt W Szpitalu. Przygotowując nasz program dedykowany dla Maluszków i Maluchów, zwróciliśmy uwagę, że częściej niż wypłaty świadczenia z powodu urazu wynikającego z nieszczęśliwego wypadku, rodzicom przydałoby się świadczenie za pobyt dziecka w szpitalu z powodu choroby. W Programie Ochrona 360 uwzględniliśmy zatem obie sytuacje. Co istotne, pieniądze otrzymasz niezależnie od tego, czy trafisz z dzieckiem do szpitala państwowego czy prywatnego.

O czym warto pamiętać? Dzień przyjęcia dziecka do szpitala i dzień wypisu liczone są oddzielnie jako pełne dni pobytu w szpitalu, o ile nastąpiła zmiana daty (liczy się dzień rozpoczęty). W przypadku hospitalizacji wynikające z leczenia następstw nieszczęśliwego wypadku Ubezpieczony otrzyma wypłatę świadczenia za każdy dzień pod warunkiem, że pobyt w szpitalu trwał przynajmniej 3 dni. To oznacza, że jeśli Jaś trafił do szpitala na obserwację z powodu wypadku na rowerze w poniedziałek o 20.05 a został wypisany w środę o 10.00, rodzice otrzymają na podstawie wypisu ze szpitala 3 x 100 zł. Przyjmujemy tutaj, że Jaś został ubezpieczony w maksymalnym wariancie ze składką 120 zł. Dodatkowo, ponieważ był to wypadek komunikacyjny, mama Jasia otrzyma 60 zł z tytułu opieki nad hospitalizowanym dzieckiem. To dodatkowe świadczenie dotyczy także pobytu dziecka w szpitalu z powodu poważnej choroby. W ciągu obowiązywania rocznej polisy można otrzymać pieniądze maksymalnie za 100 dni pobytu ubezpieczonego w szpitalu, przy czym w przypadku NNW dziecka jest to 100 dni pobytu w wyniku NNW i 100 dni pobytu w wyniku choroby.

W przypadku choroby, takie świadczenie zostanie wypłacone od drugiego dnia, także przy minimum 3-dniowym pobycie w szpitalu. Zatem jeśli Jaś trafi do szpitala z powodu zatrucia pokarmowego w poniedziałek, a zostanie wypisany w piątek, to rodzice otrzymają świadczenie za 4 dni czyli 4 x 100 zł, przy założeniu wariantu za 120 zł. Dodatkowo z tytułu zatrucia pokarmowego wypłacone zostanie 2 500 zł. W sumie daje to 2 900 zł.

Pamiętaj, że ubezpieczenie obejmuje wyłącznie choroby zdiagnozowane po zawarciu ubezpieczenia. Jeśli więc dziecko choruje od dawna przewlekle np. na cukrzycę, to Ubezpieczyciel nie rozliczy pobytu w szpitalu z powodu cukrzycy, ale rozliczymy każdy pobyt w szpitalu związany z inną chorobą np. zapaleniem płuc czy wyrostkiem robaczkowym.

W sytuacji kolejnych, następujących po sobie pobytów w szpitalu w związku z tym samym nieszczęśliwym wypadkiem lub chorobą, świadczenie szpitalne przysługuje od pierwszego dnia pobytu w szpitalu. Gdy wypis ze szpitala nastąpi już po zakończeniu okresu ubezpieczenia, pobyt w szpitalu nadal jest objęty odpowiedzialnością Towarzystwa Ubezpieczeniowego.

Podając dane w formularzu wyraźnie potwierdzam, że dobrowolnie wyrażam zgodę na ich przetwarzanie przez Zdalnie Sp z o.o. w celu uzyskania odpowiedzi/informacji na złożone przeze mnie zapytanie. Przysługuje mi m.in. prawo dostępu do danych, ich usunięcia i prawo do przenoszenia. Wszystkie prawa oraz pozostałe informacje są dostępne tutaj: Polityka prywatności

Pliki cookies przetwarzane są m.in. w celu jak najlepszego dopasowania prezentowanych treści do potrzeb i zainteresowań użytkowników a także w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług świadczonych przez firmę Zdalnie Sp. z o.o. oraz aby dokonywać pomiarów, które pozwalają udoskonalać produkty i usługi oferowane przez Zdalnie Sp. z o.o.. Szczegółowe informacje na temat rodzajów plików cookies, sposobach korzystania z plików oraz usuwania, a także o naszych partnerach znajdują się w Polityce prywatności.
Akceptuj