Najczęstsze pytania dotyczące ubezpieczeń NNW Dzieci i Młodzieży
 1. Jak kupić ubezpieczenie dla dziecka?
  keyboard_arrow_up
  • Wybierz grupę wiekową odpowiednią dla Twojego dziecka.
  • Zapoznaj się z warunkami ubezpieczenia oraz zakresem świadczeń.
  • Wybierz wariant ubezpieczenia, pamiętając, że im wyższa suma ubezpieczenia, tym wyższe świadczenie.
  • Zwróć uwagę na to, że zakres ubezpieczenia droższych wariantów zawiera dodatkowe świadczenia np. telemedycyna, e-rehabilitacja, OC na szkody wyrządzone przez dziecko.
  • Wprowadź dane niezbędne do zawarcia umowy i zatwierdź wymagane zgody.
  • Jeśli posiadasz kod rabatowy koniecznie wpisz go przed dokonaniem płatności.
  • Opłać składkę korzystając z systemu payU lub przelewu online.
 2. Od kiedy działa ubezpieczenie?
  keyboard_arrow_up

  Polisa obowiązuje dla Maluszków, Maluchów, Uczniaków i Młodzieży od 1 września do 31 sierpnia kolejnego roku, pod warunkiem opłacenia składki do 30 września. Dla Maturzystów od 1 września do 30 września kolejnego roku, również pod warunkiem opłacenia składki do 30 września. Dla Studentów od 1 października do 30 września następnego roku, pod warunkiem opłacenia składki do 31 października.

  Pamiętaj, nawet jeśli opłacisz składkę w ostatnim możliwym terminie, Twoje dziecko będzie miało ochronę od 1 września, a student od 1 października.

 3. Jak zgłosić szkodę?
  keyboard_arrow_up

  Szkodę można zgłosić telefonicznie, mailowo lub przez formularz na stronie internetowej. Przy zgłoszeniu szkody należy podać nr polisy znajdujący się na certyfikacie, dane ubezpieczonego, opis okoliczności zdarzenia, nr konta bankowego do przelewu świadczeń oraz dołączyć kopie pełnej dokumentacji medycznej. Pamiętaj, żeby do dokumentacji dołączyć również faktury oraz rachunki imienne na osobę ubezpieczoną, dokumentujące poniesione koszty, takie jak badania i diagnostyka medyczna, zakup leków, rehabilitacja. Faktury muszą być dostarczone w oryginale. Choć nie jest to wymagane, rekomendujemy także by w przypadku urazów zewnętrznych do dokumentacji medycznej dodać także zdjęcie pozwalające na zobrazowanie skali poniesionych obrażeń.

  Na zgłoszenie szkody masz 3 lata od chwili zajścia zdarzenia, nie ma jednak powodu z tym czekać. Zgłoś szkodę zaraz po zakończeniu leczenia.

 4. Tabela uszczerbków – jak określana jest wysokość świadczeń?
  keyboard_arrow_up

  Każde Towarzystwo Ubezpieczeniowe posługuje się tzw. tabelą uszczerbkową przy określaniu wysokości uszczerbku na zdrowiu. W tabeli wymienione są urazy wewnętrzne i zewnętrzne w podziale na części ciała. Lekarz orzecznik, w oparciu o nadesłaną przez Ubezpieczonego dokumentację medyczną, szacuje % uszczerbku na zdrowiu związany z danym urazem. Dlatego to ważne by dołączyć przy zgłoszeniu szkody kompletną dokumentację z diagnozy i leczenia dziecka. Tabelę uszczerbkową znajdziesz TUTAJ.

 5. Wypadek lub choroba - kiedy mogę zgłosić szkodę?
  keyboard_arrow_up

  Zgłoszenie szkody spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem należy złożyć po zakończeniu leczenia. Nie jest w tym celu wymagana potwierdzanie od lekarza faktu zakończenia leczenia, wystarczy deklaracja ze strony rodzica.

  W przypadku zdiagnozowania choroby objętej zakresem ubezpieczenia, podstawą do wypłaty świadczenia jest przesłanie dokumentacji medycznej (bez konieczności zakończenia procesu leczenia). Proszę pamiętać, że ubezpieczenie obejmuje wyłącznie choroby, które zostały zdiagnozowane w okresie ubezpieczenia.

  Świadczenie za pobyt w szpitalu w wyniku choroby, można uzyskać po zakończeniu hospitalizacji w oparciu o wypis ze szpitala.

 6. Jak uzyskać zwrot kosztów rehabilitacji?
  keyboard_arrow_up

  Zwrot kosztów poniesionych na rehabilitację dziecka możliwy jest pod warunkiem, że rehabilitacja została zlecona przez lekarza prowadzącego leczenie. Dodatkowo konieczne będzie przedstawienie faktury lub rachunku w oryginale wystawionych imiennie na osobę ubezpieczoną. Pamiętaj, że rehabilitacja musi być związana z nieszczęśliwym wypadkiem, do którego doszło w okresie ubezpieczenia.

 7. Jak uzyskać zwrot kosztów leczenia?
  keyboard_arrow_up

  Zwrot kosztów leczenia zależy od rodzaju poniesionych przez nas kosztów. W przypadku kosztów związanych z pierwszą pomocą medyczną, czyli kiedy po wypadku dziecka udajemy się do prywatnej przychodni medycznej i ponosimy koszty za wizytę wystarczy przedstawić fakturę lub rachunek imienny w oryginale.

  Kiedy natomiast ponosimy koszty badań diagnostycznych, zakupu wyrobów medycznych i ortopedycznych, kolejnej wizyty u specjalisty, wówczas należy pamiętać, że muszą to być koszty uzasadnione, czyli takie które zostały zlecone przez lekarza prowadzącego. Należy je udokumentować fakturą lub rachunkiem imiennym w oryginale.

 8. Jak wyliczana jest liczba dni pobytu w szpitalu?
  keyboard_arrow_up

  Pobyt w szpitalu będący następstwem NW lub choroby płatny jest od 1 dnia, pod warunkiem, że cały pobyt w szpitalu trwał minimum 3 dni. Jeśli dziecko zostało przyjęte do szpitala w poniedziałek o 22.00 a wypisane w środę o 11.00 to przysługuje wypłata świadczenia za 3 dni.

  Podstawą wypłaty świadczenia jest przedstawienie kopii wypisu dziecka ze szpitala.

 9. Po co mi Assistance?
  keyboard_arrow_up
  Assistance EDU PLUS obejmuje m.in.:
  • Wizytę lekarza w miejscu pobytu dziecka, które uległo nieszczęśliwemu wypadkowi.
  • Wizytę pielęgniarki.
  • Organizację i pokrycie kosztów indywidualnych korepetycji, jeżeli dziecko uległo nieszczęśliwemu wypadkowi, w wyniku którego nie mogło uczęszczać na zajęcia przez minimum 7 dni.

  Wszystkie świadczenia realizowane są po telefonicznym zgłoszeniu do Centrum Assistance: 22/575-25-25
  Pełen zakres świadczeń Assistance znajdziesz w OWU.

 10. Telemedycyna – jak to działa?
  keyboard_arrow_up

  Ubezpieczenie, które kupiłeś dla swojego dziecka zapewnia swobodny dostęp do konsultacji z doświadczonym lekarzem internistą, pediatrą lub dietetykiem. Rozmowę można przeprowadzić przez telefon, chat lub wideo-rozmowę.

  Listę dostępnych specjalistów znajdziesz tutaj: https://interrisk.telemedi.co/pl/specialists
  Umów wizytę korzystając z formularza: https://interrisk.telemedi.co/pl/login

 11. E-rehabilitacja – jak skorzystać?
  keyboard_arrow_up

  Jeżeli dziecko uległo nieszczęśliwemu wypadkowi i w jego wyniku otrzymało skierowanie na rehabilitację możesz skorzystać z 30 dni e-rehabilitacji, każdy dzień po 30 minut. W tym celu należy zgłosić się do Centrum Rehabilitacji. Tam ostaniesz umówiony z fizjoterapeutą, który przyjedzie do Ciebie do domu z niezbędnym sprzętem. Przygotuje harmonogram ćwiczeń i nauczy jak je poprawnie wykonywać. Każdego dnia dziecko będzie wykonywać zlecone ćwiczenia, a fizjoterapeuta zdalnie będzie kontrolował, udzielał rad i wspierał proces powrotu do zdrowia.

 12. OC dziecka, co to takiego?
  keyboard_arrow_up

  Zakup OC na szkody wyrządzone przez dziecko chroni portfel rodzica. Wszystkie szkody na mieniu lub osobie, jakie powstaną w wyniku działania dziecka, rozbita szyba, porysowany przypadkowo samochód sąsiada, zbite okulary kolegi, złamana ręka koleżanki, na którą nasza pociecha najechała rowerkiem i każda inne, której przewidzieć się nie da, zostaną pokryte z polisy OC do wysokości 50 000 zł.

Najczęstsze pytania dotyczące ubezpieczeń NNW Mamy i Taty
 1. Jak kupić ubezpieczenie dla rodziców?
  keyboard_arrow_up
  • Wybierz wariant ubezpieczenia, pamiętając, że im wyższa suma ubezpieczenia tym wyższe świadczenie.
  • Wprowadź dane niezbędne do zawarcia umowy i zatwierdź wymagane zgody.
  • Jeśli posiadasz kod rabatowy koniecznie go wpisz przed płatnością.
  • Opłać składkę korzystając z systemu payU lub przelewu online.
  • Pamiętaj, możesz ubezpieczyć siebie, nawet jeśli nie zdecydowałeś się na ubezpieczenie dziecka.
 2. Od kiedy działa ubezpieczenie?
  keyboard_arrow_up

  Polisa obowiązuje od 1 września do 31 sierpnia kolejnego roku.

 3. Jak zgłosić szkodę?
  keyboard_arrow_up

  Szkodę można zgłosić telefonicznie, mailowo lub przez formularz na stronie internetowej. Przy zgłoszeniu szkody należy podać nr polisy znajdujący się na certyfikacie, dane ubezpieczonego, opis okoliczności zdarzenia, nr konta bankowego do przelewu świadczeń oraz dołączyć kopie pełnej dokumentacji medycznej. Pamiętaj, żeby do dokumentacji dołączyć również faktury oraz rachunki imienne na osobę ubezpieczoną, dokumentujące poniesione koszty, takie jak badania i diagnostyka medyczna, zakup leków, rehabilitacja. Dokumenty muszą być dostarczone w oryginale. Choć nie jest to wymagane, rekomendujemy także by w przypadku urazów zewnętrznych do dokumentacji medycznej dodać także zdjęcie pozwalające na zobrazowanie skali obrażeń.

  Na zgłoszenie szkody masz 3 lata od chwili zajścia zdarzenia, nie ma jednak powodu z tym czekać. Zgłoś szkodę zaraz po zakończeniu leczenia.

 4. Tabela uszczerbków – jak określana jest wysokość świadczeń?
  keyboard_arrow_up

  Każde Towarzystwo Ubezpieczeniowe posługuje się tzw. tabelą uszczerbkową przy określaniu wysokości uszczerbku na zdrowiu. W tabeli wymienione są urazy wewnętrzne i zewnętrzne w podziale na części ciała. Lekarz orzecznik, w oparciu o nadesłaną przez Ubezpieczonego dokumentację medyczną, szacuje % uszczerbku na zdrowiu związany z danym urazem. Dlatego to ważne by dołączyć przy zgłoszeniu szkody kompletną dokumentację z diagnozy i leczenia dziecka. Tabelę uszczerbkową znajdziesz TUTAJ.

 5. Jak zgłosić potrzebę skorzystania z konsultacji specjalistów, przeprowadzenia badań lub rehabilitacji w związku z zajściem nieszczęśliwego wypadku?
  keyboard_arrow_up

  Należy skontaktować się z Centrum Assistance pod numerem telefonu 22/575-25-25.

  Ścieżka zamawiania pomocy:

  • Pomoc Assistance – wybierz tonowo 0
  • Assistance inny niż samochodowy – wybierz tonowo 2
  • Organizacja pomocy z ubezpieczenia MedCasco – wybierz tonowo 2
 6. Jak wyliczana jest liczba dni pobytu w szpitalu?
  keyboard_arrow_up

  Pobyt w szpitalu z powodu NW rozliczamy od 1 doby, pod warunkiem minimum 3 dniowego pobytu w szpitalu. Podstawą wypłaty świadczenia jest przedstawienie kopii wypisu ze szpitala.

Najczęstsze pytania dotyczące ubezpieczeń dla Pracownika Oświaty
 1. Kto może skorzystać z ubezpieczenia dla Pracownika oświaty?
  keyboard_arrow_up

  Z ubezpieczenia może skorzystać każdy z pracowników placówki oświatowej, nie tylko nauczyciel, zarówno zatrudniony w oparciu o umowę o pracę jak również mający umowę cywilnoprawną.

 2. Kto może skorzystać z ubezpieczenia dla Dyrektora?
  keyboard_arrow_up

  Z ubezpieczenia mogą skorzystać: dyrektorzy, zastępcy oraz osoby pełniące obowiązki dyrektora w placówkach oświatowych.

 3. Jak kupić ubezpieczenie dla Pracownika oświaty i Dyrektora?
  keyboard_arrow_up
  • Wybierz wariant ubezpieczenia, pamiętając, że im wyższa suma ubezpieczenia tym wyższe świadczenie.
  • Zwróć uwagę na to, że zakres ubezpieczenia droższych wariantów (II, II, IV) rozszerzony jest o ubezpieczenie OC w życiu prywatnym oraz OC zawodowe, a wariant IV dodatkowo rozszerzony został również o ochronę prawną.
  • Wprowadź dane niezbędne do zawarcia umowy i zatwierdź wymagane zgody.
  • Opłać składkę korzystając z systemu payU lub przelewu online.
 4. OC pracownika oświaty jak je kupić?
  keyboard_arrow_up

  Nasze ubezpieczenie NNW zawiera w trzech wariantach ubezpieczenie OC dla pracownika oświaty. Kup NNW w wariancie III lub IV, a będziesz objęty ubezpieczeniem OC zawodowym.

 5. OC Dyrektora jak je kupić?
  keyboard_arrow_up

  Nasze ubezpieczenie NNW zawiera w trzech wariantach ubezpieczenie OC dla dyrektorów placówek oświatowych. Wykup ubezpieczenie w wariancie III lub IV, a będziesz objęty ubezpieczeniem OC zawodowym dyrektora.

 6. Od kiedy działa ubezpieczenie?
  keyboard_arrow_up
  Polisa obowiązuje od 1 września do 31 sierpnia kolejnego roku.
 7. Jak zgłosić szkodę?
  keyboard_arrow_up

  Szkodę można zgłosić telefonicznie, mailowo lub przez formularz na stronie internetowej. Przy zgłoszeniu szkody należy podać nr polisy znajdujący się na certyfikacie, dane ubezpieczonego, opis okoliczności zdarzenia, nr konta bankowego do przelewu świadczeń oraz dołączyć kopie pełnej dokumentacji medycznej. Pamiętaj, żeby do dokumentacji dołączyć również faktury oraz rachunki imienne na osobę ubezpieczoną, dokumentujące poniesione koszty, takie jak badania i diagnostyka medyczna, zakup leków, rehabilitacja. Dokumenty muszą być dostarczone w oryginale. Choć nie jest to wymagane, rekomendujemy także by w przypadku urazów zewnętrznych do dokumentacji medycznej dodać także zdjęcie pozwalające na zobrazowanie skali obrażeń.

  Na zgłoszenie szkody masz 3 lata od chwili zajścia zdarzenia, nie ma jednak powodu z tym czekać. Zgłoś szkodę zaraz po zakończeniu leczenia.

 8. Tabela uszczerbków – jak określana jest wysokość świadczeń?
  keyboard_arrow_up

  Każde Towarzystwo Ubezpieczeniowe posługuje się tzw. tabelą uszczerbkową przy określaniu wysokości uszczerbku na zdrowiu. W tabeli wymienione są urazy wewnętrzne i zewnętrzne w podziale na części ciała. Lekarz orzecznik, w oparciu o nadesłaną przez Ubezpieczonego dokumentację medyczną, szacuje % uszczerbku na zdrowiu związany z danym urazem. Dlatego to ważne by dołączyć przy zgłoszeniu szkody kompletną dokumentację z diagnozy i leczenia dziecka. Tabelę uszczerbkową znajdziesz TUTAJ.

 9. Jak zgłosić potrzebę skorzystania z konsultacji specjalistów, przeprowadzenia badań lub rehabilitacji w związku z zajściem nieszczęśliwego wypadku?
  keyboard_arrow_up

  Należy skontaktować się z Centrum Assistance pod numerem telefonu 22/575-25-25.

  Ścieżka zamawiania pomocy:

  • Pomoc Assistance – wybierz tonowo 0
  • Assistance inny niż samochodowy – wybierz tonowo 2
  • Organizacja pomocy z ubezpieczenia MedCasco – wybierz tonowo 2
 10. Jak wyliczana jest liczba dni pobytu w szpitalu?
  keyboard_arrow_up

  Pobyt w szpitalu z powodu NW płatny jest od 1 dnia, pod warunkiem minimum 3 dniowego pobytu w szpitalu. Podstawą wypłaty świadczenia jest przedstawienie kopii wypisu ze szpitala.

Podając dane w formularzu wyraźnie potwierdzam, że dobrowolnie wyrażam zgodę na ich przetwarzanie przez Zdalnie Sp z o.o. w celu uzyskania odpowiedzi/informacji na złożone przeze mnie zapytanie. Przysługuje mi m.in. prawo dostępu do danych, ich usunięcia i prawo do przenoszenia. Wszystkie prawa oraz pozostałe informacje są dostępne tutaj: Polityka prywatności

Pliki cookies przetwarzane są m.in. w celu jak najlepszego dopasowania prezentowanych treści do potrzeb i zainteresowań użytkowników a także w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług świadczonych przez firmę Zdalnie Sp. z o.o. oraz aby dokonywać pomiarów, które pozwalają udoskonalać produkty i usługi oferowane przez Zdalnie Sp. z o.o.. Szczegółowe informacje na temat rodzajów plików cookies, sposobach korzystania z plików oraz usuwania, a także o naszych partnerach znajdują się w Polityce prywatności.
Akceptuj