Maluchy w żłobku i przedszkolu
Kasia jest bardzo energicznym dzieckiem. Ostatnio spadła z hulajnogi i złamała nadgarstek prawej dłoni. Przy okazji ucierpiał samochód sąsiada.
Co zyskała z ubezpieczenia?
 • 2000 zł za 2% uszczerbku na zdrowiu.
 • 450 zł zwrotu koszów za prywatną konsultację lekarską i badanie RTG i USG
 • 700 zł zwrotu kosztów prywatnej rehabilitacji
 • 250 zł zwrotu kosztów nabycia ortezy.
 • do tego Tato skorzystał z porady prawnika w kestii porysowanego przez Kasię samochodu sąsiada
 • A Ty jak chcesz chronić swoje dziecko i siebie? * podane kwoty dotyczą wariantu ubezpieczenia Maluchy w żłobku i przedszkolu za 195 zł rocznie, ochrony udziela Chubb European Group SE w ramach ubezpieczenia grupowego
  Wkrótce w sprzedaży
  Nieszczęśliwy wypadek (NW) zdarzenie nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, zaistniałe w okresie ubezpieczenia, w następstwie którego osoba objęta ochroną ubezpieczeniową, niezależnie od swojej woli, doznała uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarła. Za NW uważa się również popełnienie lub usiłowanie popełnienia samobójstwa przez Ubezpieczonego, który nie ukończył 18. roku życia.
  150 zł
  300 zł
  500 zł
  1000 zł
  500 zł
  Świadczenie przysługuje, jeśli w wyniku epilepsji (niezdiagnozowanej przed okresem ochrony ubezpieczeniowej) lub omdlenia ubezpieczony doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu.
  150 zł
  300 zł
  500 zł
  1000 zł
  500 zł
  Świadczenie przysługuje w wysokości zgodnej z Tabelą Norm Oceny Procentowej Uszczerbku na Zdrowiu w Skutek Nieszczęśliwego Wypadku (Tabela Uszczerbkowa)
  150 zł
  300 zł
  500 zł
  1000 zł
  500 zł
  Świadczenie przysługuje jeśli w wyniku NW Ubezpieczony dozna urazu wymagającego leczenia stomatologicznego. Limit na jeden ząb 200 zł.
  -
  1000 zł
  2000 zł
  3000 zł
  2000 zł
  Świadczenie przysługuje w wysokości zgodnej z Tabelą Norm Oceny Procentowej Uszczerbku na Zdrowiu w Skutek Nieszczęśliwego Wypadku (Tabela Uszczerbkowa)
  150 zł
  300 zł
  500 zł
  1000 zł
  500 zł
  Świadczenie przysługuje pod warunkiem, że w związku z pogryzieniem lub ukąszeniem przez zwierzęta Ubezpieczony przebywał w Szpitalu nieprzerwanie minimum przez 24 godziny.
  100 zł
  300 zł
  500 zł
  750 zł
  500 zł
  Świadczenie przysługuje jeżeli stwierdzenie lub podejrzenie wstrząśnienia mózgu zostanie potwierdzone dokumentacją medyczną pod warunkiem, że ubezpieczony przebywał w szpitalu nieprzerwanie powyżej 24 godzin.
  -
  -
  100 zł
  100 zł
  100 zł
  Świadczenie przysługuje od pierwszego dnia pobytu w szpitalu, pod warunkiem, że trwał minimum 24 godziny (jedna zmiana daty). Maksymalnie 120 dni w roku polisowym.
  30 zł
  30 zł
  50 zł
  100 zł
  50 zł
  Świadczenie przysługuje od pierwszego dnia pobytu jeśli Ubezpieczony przebywał na oddziale intensywnej opieki medycznej przez co najmniej 24 godziny (jedna zmiana daty). Maksymalnie 10 dni w trakcie pojedynczego pobytu.
  30 zł
  30 zł
  50 zł
  100 zł
  50 zł
  Zatrucie pokarmowe – ostre zaburzenie żołądkowo-jelitowe, wynikające ze spożycia pokarmu lub przyjęcia płynów, charakteryzujące się biegunką lub wymiotami, spowodowane działaniem na przewód pokarmowy czynników szkodliwych, wymagające w opinii lekarza leczenia w warunkach szpitalnych. Wypłacane od pierwszego dnia pod warunkiem minimum 2 dni pobytu (2 zmiany daty). Maksymalnie 10 dni w roku polisowym.
  30 zł
  30 zł
  50 zł
  100 zł
  50 zł
  Świadczenie jednorazowe, przysługujące od 3 dnia pobytu w szpitalu (dwie zmiany daty).
  -
  100 zł
  150 zł
  200 zł
  150 zł
  Świadczenie jednorazowe przysługujące jeśli pobyt w szpitalu z powodu NW trwał dłużej niż 3 dni.
  -
  300 zł
  500 zł
  1000 zł
  500 zł
  Świadczenie przysługuje przy minimum dwóch dniach pobytu w szpitalu. Nie dłużej niż przez okres 15 dni w roku polisowym.
  -
  -
  -
  -
  20 zł
  Świadczenie przysługuje przy minimum dwóch dniach pobytu w szpitalu. Nie dłużej niż przez okres 15 dni w roku polisowym.
  -
  -
  -
  -
  20 zł
  Świadczenie przysługuje w przypadku pobytu w szpitalu w następstwie choroby. Przysługuje za każdy dzień pobytu, pod warunkiem co najmniej 4 dni. Maksymalny okres 90 dni w roku polisowym.
  -
  -
  -
  -
  10 zł
  Świadczenie przysługuje przy minimum dwóch dniach pobytu w szpitalu. Nie dłużej niż przez okres 15 dni w roku polisowym.
  -
  -
  -
  -
  20 zł
  Świadczenie przysługuje przy minimum dwóch dniach pobytu w szpitalu. Nie dłużej niż przez okres 10 dni w roku polisowym.
  10 zł
  Świadczenie przysługuje pod warunkiem zlecenia zakupu lub wypożyczenia przez lekarza prowadzącego. Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze to między innymi: protezy, gorsety, kołnierze ortopedyczne, ortezy, laski, kule.
  1000 zł
  2000 zł
  3000 zł
  5000 zł
  3000 zł
  Świadczenie przysługuje w przypadku powstania trwałego uszczerbku na poziomie nie mniejszym niż 30%.
  750 zł
  1500 zł
  2500 zł
  5000 zł
  2500 zł
  Świadczenie dotyczy faktycznie poniesionych kosztów na terenie RP, takich jak: udzielenie pomocy ambulatoryjnej, badania, zabiegi, operacje, rehabilitacja, nabycie lekarstw oraz środków opatrunkowych przepisanych przez lekarza.
  500 zł
  1000 zł
  2500 zł
  4000 zł
  2500 zł
  Świadczenie przysługuje w związku z operacją będącą skutkiem NW, mającą na celu usunięcie zmian w wyglądzie. Do kosztów zaliczamy honoraria lekarskie oraz przeprowadzenie zabiegu. Zabieg musi mieć miejsce na terenie RP, w ciągu 24 miesięcy od daty NW.
  -
  1000 zł
  2000 zł
  3000 zł
  2000 zł
  Świadczenie przysługuje w przypadku zdiagnozowania u dziecka poważnej choroby. Do chorób poważnych należą: nowotór, cukrzyca, niewydolność nerek lub wątroby, śpiączka, zapalenie opon mózgowych, utrata wzroku.
  -
  -
  -
  -
  25000 zł
  Świadczenie przysługuje w przypadku amputacji lub jej części albo resekcji narządu lub organu, jeżeli działania te są spowodowane nowotworem złośliwym.
  -
  -
  -
  -
  5000 zł
  Świadczenie przysługuje w przypadku stwierdzenia sepsy i zaczyna obowiązywać miesiąc od rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej.
  -
  -
  -
  -
  500 zł
  Zrealizowany przez Centrum Alarmowe Assistance na terenie RP w nieprzekraczalnym limicie do 1200 zł w okresie ochrony.
  do 1200 zł
  do 1200 zł
  do 1200 zł
  do 1200 zł
  do 1200 zł
  Świadczenie zostanie wypłacone jeśli w następstwie NW dziecko nie mogło uczęszczać do placówki oświatowo-wychowawczej przez minimum 14 dni. Świadczenie przysługuje za każdy kolejny tydzień (7 dni) nieobecności w placówce.
  -
  300 zł
  750 zł
  1500 zł
  750 zł
  Świadczona przez AVAILO Sp z o.o. w zakresie wszystkich dziedzin prawa związanych z obowiązkami rodzicielskimi, w tym m.in: prawo cywilne, prawo karne, prawo umów, prawo rodzinne i opiekuńcze, postępowanie w sprawach nieletnich. Do dyspozcyji telefoniczna porada z praniwkiem w nielimitowanym czasie.
  2 x rocznie
  2 x rocznie
  2 x rocznie
  2 x rocznie
  Ochroną ubezpieczeniową objęta jest śmierć dziecka w następstwie NW.
  15000 zł
  30000 zł
  50000 zł
  100000 zł
  50000 zł
  W przypadku śmierci ubezpieczonego w następstwie NW komunikacyjnego następuje łączna wypłata dwóch świadczeń: pierwszego z tytułu śmierci w wyniku NW, drugiego z tytułu śmierci w następstwie wypadku komunikacyjnego.
  7500 zł (łącznie 22500 zł)
  15000 zł (łącznie 45000 zł)
  25000 zł (łącznie 75000 zł)
  50000 zł (łącznie 150000 zł)
  25000 zł (łącznie 75000 zł)
  W przypadku śmierci ubezpieczonego w następstwie suchego/wtórnego utonięcia następuje łączna wypłata dwóch świadczeń: pierwszego z tytułu śmierci w wyniku NW, drugiego z tytułu śmierci w wyniku suchego/wtórnego utonięcia.
  -
  6000 zł (łącznie 36000 zł)
  10000 zł (łącznie 60000 zł)
  10000 zł (łącznie 110000 zł)
  10000 zł (łącznie 60000 zł)
  Świadczenie przysługuje w przypadku śmierci w następstwie NW rodzica lub obojga rodziców ubezpieczonego dziecka.
  -
  15000 zł
  25000 zł
  50000 zł
  25000 zł
  Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje uprawianie sportu w placówce oświatowej i na zajęciach pozalekcyjnych, w tym w klubach sportowych, z wyłączeniem sportów wysokiego ryzyka.
  tak
  tak
  tak
  tak
  tak
  W ramach ochrony ubezpieczeniowej przysługuje podwyższenie świadczenia o 5% w przypadku NW komunikacyjnego, podczas którego dziecko będące pasażerem miało zapięte pasy bezpieczeństwa.
  tak
  tak
  tak
  tak
  tak

  Podając dane w formularzu wyraźnie potwierdzam, że dobrowolnie wyrażam zgodę na ich przetwarzanie przez Zdalnie Sp z o.o. w celu uzyskania odpowiedzi/informacji na złożone przeze mnie zapytanie. Przysługuje mi m.in. prawo dostępu do danych, ich usunięcia i prawo do przenoszenia. Wszystkie prawa oraz pozostałe informacje są dostępne tutaj: Polityka prywatności

  Pliki cookies przetwarzane są m.in. w celu jak najlepszego dopasowania prezentowanych treści do potrzeb i zainteresowań użytkowników a także w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług świadczonych przez firmę Zdalnie Sp. z o.o. oraz aby dokonywać pomiarów, które pozwalają udoskonalać produkty i usługi oferowane przez Zdalnie Sp. z o.o.. Szczegółowe informacje na temat rodzajów plików cookies, sposobach korzystania z plików oraz usuwania, a także o naszych partnerach znajdują się w Polityce prywatności.
  Akceptuj