Młodzież w średniej
Ola ma 16 lat. Uwielbia tańczyć, jeździ na rowerze i czasami daje się jeszcze wyciągnąć na rodzinną wyprawę w góry. W zeszłym roku miała wypadek, w którym złamała nogę.
Jak pomogło ubezpieczenie?
 • 1400 zł za złamanie rzepki z przemieszczeniem
 • 1500 zł zwrotu kosztów operacji
 • 500 zł za 5 dni hospitalizacji
 • 950 zł zwrotu kosztów prywatnej rehabilitacji
 • 800 zł zwrotu zakupu wyrobów medycznych - kule, lekki gips i stabilizator, leki
 • Teraz Twoja decyzja, wybierz wariant. * podane kwoty dotyczą wariantu ubezpieczenia Młodzież za 140 zł rocznie
  -25% za kolejne dziecko
  Nieszczęśliwy wypadek (NW) – nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, na skutek której Ubezpieczony niezależnie od swej woli doznał uszkodzenia ciała.
  150 zł
  200 zł
  300 zł
  500 zł
  225 zł
  300 zł
  450 zł
  750 zł
  Ochrona działa 24 godziny na całym świecie. Szczegółowa tabela złamań w OWU. Za złamanie nie uważa się tzw. złamań patologicznych, czyli związanych z istniejącym wcześniej stanem chorobowym.
  Zwichnięcie musi zostać potwierdzone badaniem obrazowym, wymagać nastawienia i co najmniej 10 dniowego unieruchomienia (gips, orteza, szyna). Wykluczone są zwichnięcia nawykowe.
  Uraz polegający na przekroczeniu fizjologicznego zakresu ruchu w stawie, w wyniku, którego dochodzi do uszkodzenia tkanek miękkich i struktur okołostawowych, wypłata 0,7% za każde potwierdzone przez lekarza skręcenie.
  150 zł
  200 zł
  300 zł
  500 zł
  Niezależnie od ilości powstałych ran w ramach jednego NW wypłacane jest jedno świadczenie.
  150 zł
  200 zł
  300 zł
  400 zł
  Uszczerbek za utratę zęba stałego (2% uszczerbku) w wyniku NW na terenie Polski.
  30 zł/300 zł
  40 zł/400 zł
  60 zł/600 zł
  100 zł/1000 zł
  Wypłata uszczerbku zgodnie z tabelą w OWU. Do zdarzenia może dojść na całym świecie.
  150 zł
  200 zł
  300 zł
  400 zł
  Świadczenie przysługuje raz w okresie ochrony ubezpieczeniowej a warunkiem wypłaty jest minimum jeden dzień pobytu w szpitalu, w tym na SOR, przy czym za dzień pobytu traktuje się także przyjęcie i wypis w tym samym dniu.
  150 zł
  200 zł
  300 zł
  400 zł
  Świadczenie przysługuje raz w okresie ochrony ubezpieczeniowej a warunkiem wypłaty jest minimum jeden dzień pobytu w szpitalu, w tym na SOR, przy czym za dzień pobytu traktuje się także przyjęcie i wypis w tym samym dniu.
  150 zł
  200 zł
  300 zł
  400 zł
  Świadczenie przysługuje raz w okresie ochrony ubezpieczeniowej a warunkiem wypłaty jest przedstawienie dokumentacji z wizyty lekarskiej potwierdzającej fakt nieszczęśliwego wypadku w wyniku którego nie wystąpił uszczerbek na ciele.
  150 zł
  200 zł
  300 zł
  400 zł
  Świadczenie płatne od 1 dnia, pod warunkiem 3-dniowego pobytu w szpitalu, maksymalnie za 90 dni.
  50 zł
  50 zł
  70 zł
  100 zł
  Świadczenie płatne od 1 dnia, pod warunkiem 3-dniowego pobytu w szpitalu, maksymalnie za 90 dni.
  -
  30 zł
  50 zł
  50 zł
  Świadczenie płatne od 1 dnia, pod warunkiem 3-dniowego pobytu w szpitalu, maksymalnie za 90 dni, do 19 roku życia.
  -
  70 zł
  70 zł
  80 zł
  Choroba lub zabieg medyczny dotyczący zdrowia Ubezpieczonego: Niewydolność Nerek, Nowotwór Złośliwy, Przeszczep Narządu, Sepsa, Śpiączka.
  -
  1 000 zł
  1 500 zł
  1 500 zł
  Refundacja poniesionych kosztów pod warunkiem, że zostały poniesione na terenie Polski, były zalecone przez lekarza i są udokumentowane. Do kosztów zaliczamy: koszty rehabilitacji, badań diagnostycznych jak USG, RTG, tomograf, rezonans i innych zleconych, nabycia leków i środków opatrunkowych, prywatnych wizyt ambulatoryjnych i szpitalnych, honorariów lekarskich, kosztów transportu medycznego.
  1 500 zł
  2 000 zł
  3 500 zł
  6 000 zł
  Refundacja poniesionych kosztów naprawy lub nabycia po warunkiem, że zostały zlecone i poniesione na terenie Polski.
  Refundacja kosztów nabycia okularów korekcyjnych jeżeli zostały zniszczone w wyniku NW na terenie całego świata, nie ma konieczności aby w wyniku NW powstał uszczerbek, a wartość refundacji zakupu okularów do SU zależnej od wariantu.
  1 500 zł
  2 000 zł
  3 000 zł
  4 000 zł
  Assistance Medyczny - zorganizowane i sfinansowane przez Centrum Alarmowe Asssitance, wynikajace z NW: domowa wizyta lekarza - do 400zł, wizyta pielęgniarki do 400 zł, dostawa leków do 400 zł, transport medyczny do 800 zł
  tak
  tak
  tak
  tak
  Assistance Szkolny - zorganizowane i sfinansowane przez Centrum Alarmowe Asssitance korepetycje, jeżeli dziecko uległo NW, w wyniku którego opuściło co najmniej 7 dni nauki szkolnej.
  500 zł
  500 zł
  500 zł
  500 zł
  Pomoc psychologa - zorganizowana i sfinansowana przez Centrum Alarmowe Assistance w następujących przypadkach: śmierć rodzica lub opiekuna prawnego do 700 zł, śmierć ucznia, kolegi z klasy do której uczęszcza ubezpieczony do 700 zł, pomoc psychologa dla rodziców w wyniku śmierci dziecka ubezpieczonego do 500 zł, pomoc psychologa w wyniku cyber mobbingu do 800 zł
  do 800 zł
  do 800 zł
  do 800 zł
  do 800 zł
  Assistance IT - Centrum Alarmowe Assistance udzieli wsparcia w zakresie usunięcia oraz zaprzestania rozprzestrzeniania publikacji na temat ubezpieczonego w Internecie i social mediach - do 1000 zł
  tak
  tak
  tak
  tak
  15 000 zł
  20 000 zł
  30 000 zł
  50 000 zł
  30 000 zł
  40 000 zł
  60 000 zł
  100 000 zł
  30 000 zł
  40 000 zł
  60 000 zł
  100 000 zł
  Wyczynowe uprawianie sportu w cenie obejmuje m.in. lekcje WF-u, uczęszczanie do klas sportowych, udział w zawodach sportowych i turniejach, SKS-ach, treningi w klubach sportowych, zajęcia sportowe takie, jak gimnastyka, pływanie, piłka nożna, siatkówka, koszykówka, tenis, tańce, sporty walki, łyżwiarstwo, jazda na nartach, hokej. Wyłączenie dotyczy jedynie sportów i aktywności wysokiego ryzyka wymienionych w OWU oraz uprawiania sportu zawodowego. Uwaga! Dla uczniów szkół sportowcyh jest osobny produkt Sportowiec.
  tak
  tak
  tak
  tak
  tak
  tak
  tak
  tak

  Ubezpieczenie szkolne dla nastolatków.

  Nastolatki, już nie dzieci - jeszcze nie dorośli, chociaż tak właśnie chcą być traktowani. Mimo wszystko nasza czujność nie powinna zostać w ich przypadku uśpiona. Choć wszystko wiedzą lepiej, to są wielce tajemniczy i zwykle nie przekazują informacji od nauczycieli. Na przykład odnośnie ubezpieczenia nnw. To jedna z najrzadziej ubezpieczanych grup wiekowych, a z drugiej strony jedna z najbardziej narażonych na wypadki i kontuzje.
  Proponowane przez nas ubezpieczenie ucznia to Program Ochrona 360 uwzględniający w swoim zakresie większość ryzyk, jakie mogą stać się udziałem młodzieży. Podziel się z nami odpowiedzialnością. 

  Co nas wyróżnia?

  Przygotowując nasze programy nnw szkolne konsultowaliśmy się z rodzicami oraz Towarzystwami Ubezpieczeniowymi, tak by optymalnie dopasować zakres polisy do rzeczywistych zdarzeń ubezpieczeniowych. Zakres świadczeń zróżnicowaliśmy ze względu na realne zagrożenia dla uczniów w poszczególnych grupach wiekowych.

  Co Twoje nastoletnie dziecko zyskuje korzystając z naszego Programu Ochrony 360?

  1. Ochronę działającę 24h na dobę i obejmująca cały świat.
  2. Precyzyjnę tabelę uszczerbków na podstawie, której TU podejmuje decyzje o wypłacie odszkodowania. W naszej tabeli masz wypisane ryzyka i od razu wiadomo, ile za jaki uszczerbek TU wypłaci.
  3. Bólowe jeśli wypadek nie spowodował uszczerbku, ale konieczna była wizyta u lekarza, no i ból, wówczas też TU wypłaci świadczenie.
  4. Łatwe zgłaszanie szkody i szybką decyzję o wypłacie świadczenia.
  5. Świadczenie za pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub choroby (zdiagnozowanej w trakcie trwania ubezpieczenia).
  6. Koszty leczenia  i rehabilitacji.
  7. W zakresie i cenie uprawianie sportów

  Czy znasz inną ofertę, która Twoich “młodych dorosłych” zabezpieczy lepiej?

  Wszystkie formalności załatwisz z nami szybko wygodnie i przede wszystkim zdalnie. Wybierasz produkt dla siebie, wprowadzasz dane, opłacasz składkę i natychmiast otrzymujesz na maila certyfikaty z numerem polisy potwierdzające zawarcie ubezpieczenia. Jeśli zarejestrujesz się na naszej stronie, wszystkie informacje, dokumenty i wskazówki jak korzystać z polisy, będą dostępne i pod ręką w każdej chwili.
  Pomyśl ile warte jest dla Ciebie zdrowie dziecka i komfort szybkiego dostępu do lekarza i rehabilitacji. Pomyśl ile wydałeś na jedo ochronę w minionym roku. A ile wydałeś wczoraj na zakupy? Analizuj, decyduj i kup czego potrzebujesz. Pamiętaj, że w razie wypadku wysokość świadczenia wprost zależy od sumy ubezpieczenia, a tym samym od wysokości składki. Niska roczna składka zwykle oznacza też niskie, symbolicznke kwoty odszkodowania. Zachęcamy do przeanalizowania opcji i decyzji czy składka w wysokości 140 zł rocznie rzeczywiście tak bardzo obciąży budżet domowy? Decyzja po Twojej stronie. 
  Na koniec przejrzyj także opcje ubezpieczeniowe przygotowane dla rodziców:
  UbezpieczONA dla Mamy  
  UbezpieczONy dla Taty
  Naszym zdaniem, zwyczajnie szkoda przegapić okazję.
  Bądźmy bezpieczni. Jesteśmy do tego zdalni!
   
   
   
   

  Podając dane w formularzu wyraźnie potwierdzam, że dobrowolnie wyrażam zgodę na ich przetwarzanie przez Zdalnie Sp z o.o. w celu uzyskania odpowiedzi/informacji na złożone przeze mnie zapytanie. Przysługuje mi m.in. prawo dostępu do danych, ich usunięcia i prawo do przenoszenia. Wszystkie prawa oraz pozostałe informacje są dostępne tutaj: Polityka prywatności

  Pliki cookies przetwarzane są m.in. w celu jak najlepszego dopasowania prezentowanych treści do potrzeb i zainteresowań użytkowników a także w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług świadczonych przez firmę Zdalnie Sp. z o.o. oraz aby dokonywać pomiarów, które pozwalają udoskonalać produkty i usługi oferowane przez Zdalnie Sp. z o.o.. Szczegółowe informacje na temat rodzajów plików cookies, sposobach korzystania z plików oraz usuwania, a także o naszych partnerach znajdują się w Polityce prywatności.
  Akceptuj