NNW z OC Pracownika
Pomyśleliśmy o Was, Waszym bezpieczeństwie i spokoju. Nasz program ubezpieczeniowy zapewni Ci pełną ochronę nie tylko OC, ale tez własne zdrowie i życie.
 • Ubezpieczenie NNW to wypłaty świadczeń za uszczerbek na zdrowiu i pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku.
 • Opieka medyczna obejmująca interwencję lekarską, refundację kosztów leczenia i rehabilitacji oraz zakupu wyrobów medycznych.
 • Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej (OC) chroni Cię finansowo, jeśli ktoś został poszkodowany w trakcie wykonywania przez Ciebie obowiązków służbowych.
 • Chroń siebie.
  Wkrótce w sprzedaży
  Na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia
  50 000 zł
  50 000 zł
  50 000 zł
  Nieszczęśliwy wypadek (NW) – nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, na skutek której Ubezpieczony niezależnie od swej woli doznał uszkodzenia ciała.
  100 zł
  150 zł
  200 zł
  Przysługuje za każdy dzień, przy minimum dwóch dniach pobytu (jedna zmiana daty) - maksymalnie za 90 dni w okresie 12 miesięcznej ochrony
  30 zł
  30 zł
  30 zł
  Przysługuje raz w 12 miesięcznym okresie ochrony
  100 zł
  150 zł
  200 zł
  Koszty leczenia i rehabilitacje poniesione przez ubezpieczonego na terenie Polski w związku z NW, nawet jeśli wypadek był poza Polską. Koszty muszą zostać poniesioen do 180 dni po wypadku. Koszty te muszą być zlecone przez lekarza i potwierdzone wpisem w dokumentacji medycznej. Koszty to: leczenie ambulatoryjne lub szpitalne, lekarstw i środków opatrunkowych, transportu medycznego, zdjęć RTG, USG i innych diagnostycznych, honoraria lekarskie, koszty rehabilitacji
  do 1000 zł
  do 1500 zł
  do 2000 zł
  Udokumentowane koszty do wysokości sumy ubezpieczenia, z wyjątkiem nabycia ortezy do kwoty maksymalnie 300 zł raz w okresie ochrony.
  do 1000 zł
  do 1500 zł
  do 2000 zł
  10 000 zł
  15 000 zł
  20 000 zł
  20 000 zł
  30 000 zł
  40 000 zł
  20 000 zł
  30 000 zł
  40 000 zł
  10 000 zł
  15 000 zł
  20 000 zł

  Podając dane w formularzu wyraźnie potwierdzam, że dobrowolnie wyrażam zgodę na ich przetwarzanie przez Zdalnie Sp z o.o. w celu uzyskania odpowiedzi/informacji na złożone przeze mnie zapytanie. Przysługuje mi m.in. prawo dostępu do danych, ich usunięcia i prawo do przenoszenia. Wszystkie prawa oraz pozostałe informacje są dostępne tutaj: Polityka prywatności

  Pliki cookies przetwarzane są m.in. w celu jak najlepszego dopasowania prezentowanych treści do potrzeb i zainteresowań użytkowników a także w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług świadczonych przez firmę Zdalnie Sp. z o.o. oraz aby dokonywać pomiarów, które pozwalają udoskonalać produkty i usługi oferowane przez Zdalnie Sp. z o.o.. Szczegółowe informacje na temat rodzajów plików cookies, sposobach korzystania z plików oraz usuwania, a także o naszych partnerach znajdują się w Polityce prywatności.
  Akceptuj