Uczniaki w podstawówce
Pasją Franka jest piłka nożna. Gra w szkole, po szkole i na wakacjach. Ale to na hulajnodze zwichnął lewą kostkę. Nie obyło się bez gipsu, kul, a potem ortezy i rehabilitacji, żeby szybko wrócił do treningów.
Co zyskał z ubezpieczenia?
 • 840 zł za zwichnięcie
 • 280 zł zwrotu kosztów zakupu kul ortopedycznych i ortezy
 • 1050 zł zwrotu kosztów prywatnej rehabilitacji.
 • Twoja kolej na wybór ochrony dla dziecka. * podane kwoty dotyczą wariantu ubezpieczenia Uczniaki za 80 zł rocznie
  -25% za kolejne dziecko
  Nieszczęśliwy wypadek (NW) – nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, na skutek której Ubezpieczony niezależnie od swej woli doznał uszkodzenia ciała.
  150 zł
  200 zł
  300 zł
  500 zł
  Ochrona działa 24 godziny na całym świecie. Szczegółowa tabela złamań w OWU. Za złamanie nie uważa się tzw. złamań patologicznych, czyli związanych z istniejącym wcześniej stanem chorobowym.
  Zwichnięcie musi zostać potwierdzone badaniem obrazowym, wymagać nastawienia i co najmniej 10 dniowego unieruchomienia (gips, orteza, szyna). Wykluczone są zwichnięcia nawykowe.
  Uraz polegający na przekroczeniu fizjologicznego zakresu ruchu w stawie, w wyniku, którego dochodzi do uszkodzenia tkanek miękkich i struktur okołostawowych, wypłata 0,7% za każde potwierdzone przez lekarza skręcenie.
  150 zł
  200 zł
  300 zł
  500 zł
  Niezależnie od ilości powstałych ran w ramach jednego NW wypłacane jest jedno świadczenie.
  150 zł
  200 zł
  300 zł
  400 zł
  Uszczerbek za utratę zębów mlecznych (0,2% uszczerbku) lub zębów stałych (2% uszczerbku) w wyniku NW na terenie Polski.
  30 zł/300 zł
  40 zł/400 zł
  60 zł/600 zł
  100 zł/1000 zł
  Wypłata uszczerbku zgodnie z tabelą w OWU. Do zdarzenia może dojść na całym świecie.
  150 zł
  200 zł
  300 zł
  400 zł
  Świadczenie przysługuje raz w okresie ochrony ubezpieczeniowej a warunkiem wypłaty jest minimum jeden dzień pobytu w szpitalu, w tym na SOR, przy czym za dzień pobytu traktuje się także przyjęcie i wypis w tym samym dniu.
  150 zł
  200 zł
  300 zł
  400 zł
  Świadczenie przysługuje raz w okresie ochrony ubezpieczeniowej a warunkiem wypłaty jest minimum jeden dzień pobytu w szpitalu, w tym na SOR, przy czym za dzień pobytu traktuje się także przyjęcie i wypis w tym samym dniu.
  150 zł
  200 zł
  300 zł
  400 zł
  Świadczenie przysługuje raz w okresie ochrony ubezpieczeniowej a warunkiem wypłaty jest przedstawienie dokumentacji z wizyty lekarskiej potwierdzającej fakt nieszczęśliwego wypadku w wyniku którego nie wystąpił uszczerbek na ciele.
  150 zł
  200 zł
  300 zł
  400 zł
  Świadczenie płatne od 1 dnia, pod warunkiem 3-dniowego pobytu w szpitalu, maksymalnie za 90 dni.
  50 zł
  50 zł
  70 zł
  100 zł
  Świadczenie płatne od 1 dnia, pod warunkiem 3-dniowego pobytu w szpitalu, maksymalnie za 90 dni.
  -
  30 zł
  50 zł
  50 zł
  Świadczenie płatne od 1 dnia, pod warunkiem 3-dniowego pobytu w szpitalu, maksymalnie za 90 dni, do 19 roku życia.
  -
  70 zł
  70 zł
  80 zł
  Choroba lub zabieg medyczny dotyczący zdrowia Ubezpieczonego: Niewydolność Nerek, Nowotwór Złośliwy, Przeszczep Narządu, Sepsa, Śpiączka.
  -
  1 000 zł
  1 500 zł
  1 500 zł
  Refundacja poniesionych kosztów pod warunkiem, że zostały poniesione na terenie Polski, były zalecone przez lekarza i są udokumentowane. Do kosztów zaliczamy: koszty rehablitacji, badań diagnostycznych jak USG, RTG, tomograf, rezonans i innych zleconych, nabycia leków i środków opatrunkowych, prywatnych wizyt ambulatoryjnych i szpitalnych, honorariów lekarskich, kosztów transportu medycznego.
  1 500 zł
  2 000 zł
  3 500 zł
  6 000 zł
  Refundacja poniesionych kosztów naprawy lub nabycia po warunkiem, że zostały zlecone i poniesione na terenie Polski.
  Refundacja kosztów nabycia okularów korekcyjnych jeżeli zostały zniszczone w wyniku NW na terenie całego świata, nie ma konieczności aby w wyniku NW powstał uszczerbek, a wartość refundacji zakupu okularów do SU zależnej od wariantu.
  1 500 zł
  2 000 zł
  3 000 zł
  4 000 zł
  Assistance Medyczny - zorganizowane i sfinansowane przez Centrum Alarmowe Asssitance, wynikajace z NW: domowa wizyta lekarza - do 400zł, wizyta pielęgniarki do 400 zł, dostawa leków do 400 zł, transport medyczny do 800 zł
  tak
  tak
  tak
  tak
  Assistance Szkolny - zorganizowane i sfinansowane przez Centrum Alarmowe Asssitance korepetycje, jeżeli dziecko uległo NW, w wyniku którego opuściło co najmniej 7 dni nauki szkolnej.
  500 zł
  500 zł
  500 zł
  500 zł
  Pomoc psychologa - zorganizowana i sfinansowana przez Centrum Alarmowe Assistance w następujących przypadkach: śmierć rodzica lub opiekuna prawnego do 700 zł, śmierć ucznia, kolegi z klasy do której uczęszcza ubezpieczony do 700 zł, pomoc psychologa dla rodziców w wyniku smierci dziecka ubezpieczonego do 500 zł, pomoc psychologa w wyniku cyber mobbingu do 800 zł
  do 800 zł
  do 800 zł
  do 800 zł
  do 800 zł
  Assistance IT - Centrum Alarmowe Assistance udzieli wsparcia w zakresie usunięcia oraz zaprzestania rozprzestrzeniania publikacji na temat ubezpieczonego w Internecie i social mediach - do 1000 zł
  tak
  tak
  tak
  tak
  15 000 zł
  20 000 zł
  30 000 zł
  50 000 zł
  30 000 zł
  40 000 zł
  60 000 zł
  100 000 zł
  30 000 zł
  40 000 zł
  60 000 zł
  100 000 zł
  Wyczynowe uprawianie sportu w cenie obejmuje m.in. lekcje WF-u, uczęszczanie do klas sportowych, udział w zawodach sportowych i turniejach, SKS-ach, treningi w klubach sportowych, zajęcia sportowe takie, jak gimnastyka, pływanie, piłka nożna, siatkówka, koszykówka, tenis, tańce, sporty walki, łyżwiarstwo, jazda na nartach, hokej. Wyłączenie dotyczy jedynie sportów i aktywności wysokiego ryzyka wymienionych w OWU oraz uprawiania sportu zawodowego. Uwaga! Dla uczniów szkół sportowcyh jest osobny produkt Sportowiec.
  tak
  tak
  tak
  tak
  tak
  tak
  tak
  tak

  Ubezpieczenie dziecka - dlaczego warto?

  W części szkół podstawowych rodzice otrzymają informację o konieczności ubezpieczenia dziecka w wybranym Towarzystwie Ubezpieczeniowym w z góry określonym zakresie. Są również szkoły, które zostawiają rodzicom samodzielnś w kwestii nnw dziecka. Bez względu na to, z którą z tych sytuacji masz do czynienia, rekomendujemy przeanalizowanie dostępnych możliwości ubezpieczenia nnw dziecka we własnym zakresie. Dzięki temu masz wpływ na zakres ochrony i ilość świadczeń oraz sam decydujesz o wysokości składki.
  Proponowane przez nas ubezpieczenie to Program Ochrona 360 uwzględniający w swoim zakresie wszystkie ryzyka jakie mogą stać się udziałem dziecka w wielu szkolnym czy wczesnoszkolnym: wypadki, choroby, rehabilitacja, zwrot kosztów czy szeroki zakres assistance. Podziel się z nami odpowiedzialnością. 

  Co nas wyróżnia?

  Przygotowując nasze programy konsultowaliśmy się z rodzicami oraz Towarzystwami Ubezpieczeniowymi, tak by optymalnie dopasować zakres polisy do rzeczywistych zdarzeń ubezpieczeniowych. Zakres świadczeń zróżnicowaliśmy ze względu na realne zagrożenia dla dzieci w poszczególnych grupach wiekowych. Dlatego nasze ubezpieczenie jest najlepiej dopasowane do tego, co rzeczywiście jest potrzebne.

  Co zyskujesz korzystając z naszej ochrony?

  Analizując oczekiwania rodziców wyodrębniliśmy grupę świadczeń odróżniających dobre
  i przydatne ubezpieczenie od tego przeciętnego:
  1. Ochrona działająca 24h na dobę i obejmująca cały świat.
  2. Swobodny wybór zakresu ubezpieczenia oraz wysokości składki.
  3. Precyzyjna tabela uszczerbków na podstawie, której TU podejmuje decyzje o wypłacie odszkodowania. W naszej tabeli masz wypisane ryzyka i od razu wiadomo, ile za jaki uszczerbek TU wypłaci.
  4. Bólowe jeśli wypadek nie spowodował uszczerbku, ale konieczna była wizyta u lekarza, no i ból, wówczas też TU wypłaci świadczenie.
  5. Łatwe zgłaszanie szkody i szybka decyzja o wypłacie świadczenia.
  6. Dzieci chorują. Nie udajemy, że tak nie jest i nie chcemy pomijać tego faktu w ubezpieczeniu. Dlatego spora część zakresu ubezpieczenia dotyczy tego rodzaju zdarzeń. To przykładowo pobyt dziecka w szpitalu z powodu choroby (zdiagnozowanej w okresie ubezpieczenia), zdiagnozowania poważnego zachorowania.
  7. Koszty leczenia i rehabilitacji. Nie zawsze NFZ jest w stanie zapewnić nam to co potrzebne i tak szybko jak to potrzebne. W takiej sytuacji możesz skorzystać z prywatnej służby zdrowia i rozliczyć te koszty po zakończeniu leczenia. Pamiętaj o rachunkach lub fakturach wystawionych na dziecko! Dodatkowo w ramach Assistance masz możliwość wezwania lekarza i pielęgniarki do miejsca pobytu dziecka, które uległo wypadkowi - organizacja wizyty i jej koszt zostanie pokryte przez TU.
  Czy znasz inne oferty dające Ci taką swobodę wyboru i dopasowane do Tego czego potrzebuje twój Uczniak w szkole podstawowej?
  Wszystkie formalności załatwisz z nami szybko wygodnie i przede wszystkim zdalnie. Wybierasz produkt dla siebie, wprowadzasz dane, opłacasz składkę i natychmiast otrzymujesz na maila certyfikaty z numerem polisy potwierdzające zawarcie ubezpieczenia. Jeśli zarejestrujesz się na naszej stronie wszystkie informacje, dokumenty
  i wskazówki jak korzystać z polisy, będą dostępne pod ręką w każdej chwili.
  Pomyśl, ile warte jest dla Ciebie zdrowie i komfort szybkiego dostępu do lekarza oraz rehabilitacji. Pomyśl ile wydałeś na ubezpieczenie dla dziecka w minionym roku. A ile wydałeś wczoraj na zakupy? Analizuj, decyduj i kup czego potrzebujesz. Pamiętaj, że w razie wypadku wysokość świadczenia wprost zależy od sumy ubezpieczenia, a tym samym od wysokości składki. Zachęcamy do przeanalizowania opcji i decyzji czy składka w wysokości 120 zł rocznie rzeczywiście tak bardzo obciąży budżet domowy? Decyzja po Twojej stronine.
  Na koniec przejrzyj także opcje ubezpieczeniowe przygotowane dla rodziców:
  UbezpieczONA dla Mamy
  UbezpieczONy dla Taty
  Naszym zdaniem, zwyczajnie szkoda przegapić okazję. Bądźmy bezpieczni. Jesteśmy do tego zdalni!
   

  Podając dane w formularzu wyraźnie potwierdzam, że dobrowolnie wyrażam zgodę na ich przetwarzanie przez Zdalnie Sp z o.o. w celu uzyskania odpowiedzi/informacji na złożone przeze mnie zapytanie. Przysługuje mi m.in. prawo dostępu do danych, ich usunięcia i prawo do przenoszenia. Wszystkie prawa oraz pozostałe informacje są dostępne tutaj: Polityka prywatności

  Pliki cookies przetwarzane są m.in. w celu jak najlepszego dopasowania prezentowanych treści do potrzeb i zainteresowań użytkowników a także w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług świadczonych przez firmę Zdalnie Sp. z o.o. oraz aby dokonywać pomiarów, które pozwalają udoskonalać produkty i usługi oferowane przez Zdalnie Sp. z o.o.. Szczegółowe informacje na temat rodzajów plików cookies, sposobach korzystania z plików oraz usuwania, a także o naszych partnerach znajdują się w Polityce prywatności.
  Akceptuj