NNW Dorosłych z Telemedycyną
Jeśli Ty o siebie nie zadbasz, nikt tego za Ciebie nie zrobi. Nasz produkt zapewnia ochronę i wsparcie, w tak trudnych COVID-owych czasy.
 • Ubezpieczenie NNW to wysokie świadczenia za uszczerbek na zdrowiu oraz za pobyt w szpitalu.
 • Prywatna opieka medyczna, diagnostyka i rehabilitacja w razie urazów powstałych w wyniku NW.
 • OC w życiu prywatnym finansuje odszkodowanie, jeśli ktokolwiek z domowników (łącznie z psem) wyrządził komuś szkodę.
 • Telemedycyna to dostęp do lekarzy pediatrów i lekarzy pierwszego kontaktu oraz 10 specjalistów. Gdziekolwiek jesteś, w dogodnej dla Ciebie porze. Kiedy zachorujesz, chcesz skonsultować wyniki lub po prostu potrzebujesz porozmawiać o swoim zdrowiu. Lekarz może też wystawić e-receptę i e-zwolnienie.
 • Daj sobie i swoim bliskim poczucie bezpieczeństwa i natychmiastową pomoc w okresie pandemii!
  Produkt dostępny od 1 sierpnia 2021
  Nieszczęśliwy wypadek (NW) – nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, na skutek której Ubezpieczony niezależnie od swej woli doznał uszkodzenia ciała.
  270 zł
  270 zł
  400 zł
  560 zł
  Jeżeli w wyniku NW doznano uszczerbku na zdrowiu pomiędzy 26% a 50%, to za każdy 1% uszczerbku wypłacana wskazana wysokość świadczenie
  405 zł
  405 zł
  600 zł
  840 zł
  Jeżeli w wyniku NW doznano uszczerbku na zdrowiu pomiędzy 51% a 75%, to za każdy 1% uszczerbku wypłacana wskazana wysokość świadczenie
  675 zł
  675 zł
  1 000 zł
  1 400 zł
  Jeżeli w wyniku NW doznano uszczerbku na zdrowiu powyżej 76%, to za każdy 1% uszczerbku wypłacana wskazana wysokość świadczenie
  945 zł
  945 zł
  1 400 zł
  1 960 zł
  Świadczenie płatne od 1 dnia, pod warunkiem 3-dniowego pobytu w szpitalu, maksymalnie za 100 dni.
  50 zł
  70 zł
  100 zł
  Świadczenie płatne od 1 dnia, pod warunkiem 3-dniowego pobytu w szpitalu, maksymalnie za 14 dni.
  75 zł
  105 zł
  150 zł
  Świadczenie płatne od 1 dnia, pod warunkiem 3-dniowego pobytu w szpitalu, maksymalnie za 14 dni.
  75 zł
  105 zł
  150 zł
  Pobyt bezpośrednio po hospitalizacji.
  25 zł
  35 zł
  50 zł
  Koszty konsultacji lekarzy specjalistów oraz konsultacji psychologa zaleconych pisemnie przez lekarza prowadzącego leczenie, które powstały w okresie ochrony ubezpieczeniowej w związku z leczeniem następstw NW, poniesione na terytorium RP w placówce medycznej wskazanej przez TU za pośrednictwem Centrum Assistance.
  do 2 500 zł
  do 3 000 zł
  do 4 500 zł
  Koszty badań diagnostycznych m.in. tomografu lub rezonansu (tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, badania rentgenowskie, badania ultrasonograficzne, badania laboratoryjne) oraz zwrot kosztów zabiegów laboratoryjnych w związku z NW (zabiegi chirurgiczne, laryngologiczne, okulistyczne, ortopedyczne, pielęgniarskie i inne).
  do 2 500 zł
  do 3 000 zł
  do 4 500 zł
  Koszt rehabilitacji ambulatoryjnej w związku z NW: konsultacja lekarza rehabilitacji lub fizjoterapeuty oraz 20 zabiegów fizjoterapeutycznych w zakresie kinezyterapii, fizykoterapii, hydroterapii, masażu leczniczego.
  do 2 000 zł
  do 2 000 zł
  do 2 000 zł
  TU pokryje koszty leków i środków opatrunkowych wynikających z leczenia następstw NW, pod warunkiem, że zostały przepisane przez lekarza, a koszt zostały poniesiony na terytorium RP w okresie ubezpieczenia.
  do 500 zł
  do 1 000 zł
  Koszt rozliczany jest w oparciu o kopię zlecenia lekarskiego oraz oryginały faktur lub rachunków zawierające dane Ubezpieczonego. Dotyczy kosztów poniesionych na terytorium RP, maksymalnie w ciągu 2 lat od zdarzenia NW.
  do 8 100 zł
  do 8 100 zł
  do 10 000 zł
  do 10 000 zł
  54 000 zł
  54 000 zł
  80 000 zł
  112 000 zł
  Koszty poniesione na terytorium RP w ciągu 2 lat od daty NW.
  do 8 100 zł
  do 8 100 zł
  do 10 000 zł
  do 10 000 zł
  Suma gwarancyjna na jedno i wszystkie zdarzenia.
  50 000 zł
  100 000 zł
  150 000 zł
  Konsultacja realizowana w wybranej przez pacjenta formie - telefon, chat, wideo rozmowa. Konsultacja będzie udzielona najpóźniej 48 godzin od jej zamówienia.
  tak
  tak
  tak
  Konsultacja realizowana w wybranej przez pacjenta formie - telefon, chat, wideo rozmowa. Konsultacja będzie udzielona najpóźniej 48 godzin od jej zamówienia.
  tak
  tak
  Konsultacja realizowana w wybranej przez pacjenta formie - telefon, chat, wideo rozmowa. Konsultacja będzie udzielona najpóźniej 48 godzin od jej zamówienia. Łączny roczny limit konsultacji u psychologa, psychiatry i dietetyka wynosi w wariancie za 280 zł - 3 konsultacje.
  tak
  Lekarz ma możliwość wystawienia recepty jeżeli uzna, że jest to uzasadnione stanem zdrowia pacjenta odzwierciedlonym w dokumentacji medycznej. Recepta zostanie wystawiona w formie elektronicznej.
  tak
  tak
  tak
  Lekarz, jeśli uzna za konieczne ma możliwość wystawienia zwolnienia lekarskiego w formie elektronicznej.
  tak
  tak
  tak
  NNW Dorośli z Telemedycyną
  Program Ochrona 360 z Telemedycyną przygotowaliśmy z myślą o każdym dorosłym, który chce zadbać o własne bezpieczeństwo, także w czasie pandemii. Część z nas wychodzi do pracy, część pracuje opiekując się dzieckiem w domu, część pracuje zdalnie. Jeździmy na łikendy do rodziny. Wyprawiamy się nad dłuższe wyjazdy z Polsce i za granicą. Korzystamy z samochodu, roweru, komunikacji miejskiej. Uprawiamy sporty aktywne lub takie, które raczej polegają na grze w karty. Biegamy maratony lub tylko do autobusu. Wkręcamy żarówkę na drabince lub chybotliwym taborecie. Tak czy inaczej jesteśmy codziennie aktywni. A to oznacza, że nam także może przytrafić się seria niefortunnych zdarzeń. To czy jesteśmy zdrowi i sprawni ma ogromne znaczenie dla naszej rodziny. Znaczenie ma to jak szybko możemy uzyskać pomoc i konsultację w sytuacji choroby lub wypadku. Właśnie w tym przypadku najważniejsze jest to, jak pomaga nam nasze ubezpieczenie. Szczególnie w czasach Covidu, kiedy tam mocno mamy utrudniony bezpośredni dostęp do lekarza.
  Cztery najważniejsze opcje w pakiecie jakie dajemy Wam do dyspozycji to:
  • ochrona na wypadek nieszczęśliwego wypadku uwzględniająca wypłatę świadczeń za uszczerbek na zdrowiu i pobyt w szpitalu
  • pomoc medyczna pozwalająca na podjęcie prywatnego leczenia i rehabilitacji które zostanie zorganizowane i opłacone przez towarzystwo ubezpieczeniowe
  • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, które chroni portfele na wypadek szkody wyrządzonej komuś z zewnątrz przez rodzica, pozostałych domowników lub psa
  • telemedycyna zapewniająca szybki kontakt z lekarzem specjalistą oraz możliwość otrzymania e-recepty i zwolnienia lekarskiego.
  Kto może przystąpić do pakietu? Każdy pełnoletni, który nie ukończył 70 roku życia, dotyczy to zarówno obywateli Polski jak i obcokrajowców. Dla Klientów z Ukrainy mamy przygotowaną specjalną wersję strony w języku ukraińskim.
  Część z nas korzysta z grupowego ubezpieczenia na życie w pracy. Nasze zdrowie i życie jest jednak chronione inaczej niż samochód. Możemy mieć kilka polis i w razie potrzeby z każdej z nich otrzymamy wypłatę odszkodowania. Innymi słowy - nasz program przy jednorazowej, niewielkiej składce pozwala podwoić wypłacone kwoty w pokrywających się zakresach. Jeśli za złamanie ręki dostanę z ubezpieczenia w pracy 5% uszczerbku i 2000 zł, to w naszym ubezpieczeniu nnw za 5% otrzymasz nawet 2800 zł. Czy warto? Raczej tak. Mając taką okazję szkoda przegapić to ubezpieczenie. Wynegocjowaliśmy bardzo wysokie kwoty świadczeń przy relatywnie niskiej składce.
  Jednym z kluczowych elementów naszego ubezpieczenia jest Pakiet Medyczny (Med Casco). W ramach niego Towarzystwo Ubezpieczeniowe do wybranej przez Ciebie sumy ubezpieczenia, w związku z leczeniem następstw nieszczęśliwego wypadku:
  • zorganizuje i pokryje koszt Twojej wizyty u specjalisty - konsultacje ortopedy, chirurga, neurochirurga, okulisty, neurologa, laryngologa, kardiologa, pulmonologa i psychologa
  • pokryje koszty badań diagnostycznych m.in. tomografii komputerowej, rezonansu, badań rentgenowskich czy badań USG
  • pokryje koszty zabiegów ambulatoryjnych - zabiegi chirurgiczne, laryngologiczne, okulistyczne lub ortopedyczne
  • pokryje koszty konsultacji lekarza rehabilitacji lub fizjoterapeuty oraz 20 – dniowy cykl zabiegów fizjoterapeutycznych.
  Dzięki temu zyskujesz kontrolę nad tym gdzie i w jaki sposób przebiega Twoje leczenie. A kolejki na SORze możesz zwyczajnie ominąć.
  Dzięki eDoktore 24.pl, w przypadku choroby, konieczności otrzymania e-recepty lub zwolnienia, albo po prostu chęci konsultacji swojego stanu zdrowia zapewni szybki kontakt (najpóźniej w ciągu 48 godzin) z lekarzem specjalistą. Do wyboru masz telekonsultację, czat z lekarzem, wideo konsultację, a nawet możliwość zadania pytania sms-em. W ramach przygotowanych pakietów możesz wybrać ilość specjalistów do dyspozycji, a także z ilu konsultacji będziesz mógł skorzystać w roku. 90% zamówionych konsultacji realizowanych jest w tym samym dniu. To ważne, że wygodnie w wybranym przez siebie terminie, z dowolnego miejsca możesz uzyskać profesjonalną poradę. Szczególnie dużym zainteresowaniem naszych Klientów cieszą się porady internisty, pediatry, ginekologa i kardiologa. Nie będziesz musiał być uzależniony od bardzo długich terminów wyznaczanych przez NFZ. Czasami to nawet dwa tygodnie oczekiwania na telefon i paniczny lęk, żeby go nie przegapić. Z nami nie będziesz miał tego kłopotu.
  Wszystkie formalności załatwisz z nami szybko wygodnie i przede wszystkim zdalnie. Wybierasz produkt dla siebie, wprowadzasz dane, opłacasz i natychmiast otrzymujesz na maila certyfikaty z numerami polisy i umowy telemedycznej. Jeśli zarejestrujesz się na naszej stronie wszystkie informacje, dokumenty i wskazówki jak korzystać z ubezpieczenia i pakietu konsultacji medycznych, będą dostępne i pod ręką w każdej chwili. Twoje ubezpieczenie NNW działa 24h na dobę i obejmuje cały świat. Konsultacje telemedyczne możesz zamówić przez całą dobę, a same usługi świadczone są w godzinach od 8.00 do 22.00, przez 7 dni w tygodniu.
  W przypadku szkody NNW, pokierujemy Cię tak byś sprawnie i jak najszybciej dopełnił formalności. Co ważne, pracujemy na pełnej tabeli uszczerbkowej, która zawiera ponad 180 grup świadczeń opisujących wszelkiego rodzaju urazy wewnętrzne i zewnętrzne (ponad 50 stron). To bardzo ważne, bo dzięki temu każdy uraz wynikający z wypadku może zostać zakwalifikowany do wypłaty świadczenia.
  W przypadku usług telemedycznych będziesz mógł na stronie www.edoktor24.pl sam zamówić konsultację, ale również skorzystać z dedykowanej inforlinii.
  Pomyśl ile warte jest dla Ciebie zdrowie i komfort szybkiego dostępu do lekarza czy rehabilitacji. Pomyśl ile wydałeś na ochronę siebie w minionym roku. A ile wydałeś wczoraj na zakupy? Analizuj, decyduj i kup czego potrzebujesz. Nie oszczędzaj na sobie.
  I bądźmy wszyscy bezpieczni. Jesteśmy do tego zdalni!
  PS. Jeśli podoba Ci się nasz program, poleć nas znajomym.

  Podając dane w formularzu wyraźnie potwierdzam, że dobrowolnie wyrażam zgodę na ich przetwarzanie przez Zdalnie Sp z o.o. w celu uzyskania odpowiedzi/informacji na złożone przeze mnie zapytanie. Przysługuje mi m.in. prawo dostępu do danych, ich usunięcia i prawo do przenoszenia. Wszystkie prawa oraz pozostałe informacje są dostępne tutaj: Polityka prywatności

  Pliki cookies przetwarzane są m.in. w celu jak najlepszego dopasowania prezentowanych treści do potrzeb i zainteresowań użytkowników a także w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług świadczonych przez firmę Zdalnie Sp. z o.o. oraz aby dokonywać pomiarów, które pozwalają udoskonalać produkty i usługi oferowane przez Zdalnie Sp. z o.o.. Szczegółowe informacje na temat rodzajów plików cookies, sposobach korzystania z plików oraz usuwania, a także o naszych partnerach znajdują się w Polityce prywatności.
  Akceptuj