NNW Mamy, Taty
Zadbaliście o swoje dziecko, teraz pora na Was. Nasz produkt zapewnia Ci ochronę i wsparcie, tak potrzebne w trudnych sytuacjach.
 • Ubezpieczenie NNW to wysokie świadczenia za uszczerbek na zdrowiu oraz za pobyt w szpitalu.
 • Wsparcie medyczne pokrywa koszty prywatnych konsultacji specjalistycznych, badań i rehabilitacji w leczeniu powypadkowym.
 • OC w życiu prywatnym finansuje odszkodowanie, jeśli ktokolwiek z domowników (łącznie z psem) wyrządził komuś szkodę.
 • To Wy, rodzice jesteście najważniejsi dla Waszych dzieci!
  Produkt dostępny od 1 sierpnia 2021
  Nieszczęśliwy wypadek (NW) – nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, na skutek której Ubezpieczony niezależnie od swej woli doznał uszkodzenia ciała.
  270 zł
  270 zł
  400 zł
  560 zł
  Jeżeli w wyniku NW doznano uszczerbku na zdrowiu pomiędzy 26% a 50%, to za każdy 1% uszczerbku wypłacana wskazana wysokość świadczenie
  405 zł
  405 zł
  600 zł
  840 zł
  Jeżeli w wyniku NW doznano uszczerbku na zdrowiu pomiędzy 51% a 75%, to za każdy 1% uszczerbku wypłacana wskazana wysokość świadczenie
  675 zł
  675 zł
  1 000 zł
  1 400 zł
  Jeżeli w wyniku NW doznano uszczerbku na zdrowiu powyżej 76%, to za każdy 1% uszczerbku wypłacana wskazana wysokość świadczenie
  945 zł
  945 zł
  1 400 zł
  1 960 zł
  Świadczenie płatne od 1 dnia, pod warunkiem 3-dniowego pobytu w szpitalu, maksymalnie za 100 dni.
  50 zł
  70 zł
  100 zł
  Świadczenie płatne od 1 dnia, pod warunkiem 3-dniowego pobytu w szpitalu, maksymalnie za 14 dni.
  75 zł
  105 zł
  150 zł
  Świadczenie płatne od 1 dnia, pod warunkiem 3-dniowego pobytu w szpitalu, maksymalnie za 14 dni.
  75 zł
  105 zł
  150 zł
  Pobyt bezpośrednio po hospitalizacji.
  25 zł
  35 zł
  50 zł
  Koszty konsultacji lekarzy specjalistów oraz konsultacji psychologa zaleconych pisemnie przez lekarza prowadzącego leczenie, które powstały w okresie ochrony ubezpieczeniowej w związku z leczeniem następstw NW, poniesione na terytorium RP w placówce medycznej wskazanej przez TU za pośrednictwem Centrum Assistance.
  do 2 500 zł
  do 3 000 zł
  do 4 500 zł
  Koszty badań diagnostycznych m.in. tomografu lub rezonansu (tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, badania rentgenowskie, badania ultrasonograficzne, badania laboratoryjne) oraz zwrot kosztów zabiegów laboratoryjnych w związku z NW (zabiegi chirurgiczne, laryngologiczne, okulistyczne, ortopedyczne, pielęgniarskie i inne).
  do 2 500 zł
  do 3 000 zł
  do 4 500 zł
  Koszt rehabilitacji ambulatoryjnej w związku z NW: konsultacja lekarza rehabilitacji lub fizjoterapeuty oraz 20 zabiegów fizjoterapeutycznych w zakresie kinezyterapii, fizykoterapii, hydroterapii, masażu leczniczego.
  do 2 000 zł
  do 2 000 zł
  do 2 000 zł
  TU pokryje koszty leków i środków opatrunkowych wynikających z leczenia następstw NW, pod warunkiem, że zostały przepisane przez lekarza, a koszt zostały poniesiony na terytorium RP w okresie ubezpieczenia.
  do 500 zł
  do 1 000 zł
  Koszt rozliczany jest w oparciu o kopię zlecenia lekarskiego oraz oryginały faktur lub rachunków zawierające dane Ubezpieczonego. Dotyczy kosztów poniesionych na terytorium RP, maksymalnie w ciągu 2 lat od zdarzenia NW.
  do 8 100 zł
  do 8 100 zł
  do 10 000 zł
  do 10 000 zł
  54 000 zł
  54 000 zł
  80 000 zł
  112 000 zł
  Koszty poniesione na terytorium RP w ciągu 2 lat od daty NW.
  do 8 100 zł
  do 8 100 zł
  do 10 000 zł
  do 10 000 zł
  Suma gwarancyjna na jedno i wszystkie zdarzenia.
  50 000 zł
  100 000 zł
  150 000 zł

  Podając dane w formularzu wyraźnie potwierdzam, że dobrowolnie wyrażam zgodę na ich przetwarzanie przez Zdalnie Sp z o.o. w celu uzyskania odpowiedzi/informacji na złożone przeze mnie zapytanie. Przysługuje mi m.in. prawo dostępu do danych, ich usunięcia i prawo do przenoszenia. Wszystkie prawa oraz pozostałe informacje są dostępne tutaj: Polityka prywatności

  Pliki cookies przetwarzane są m.in. w celu jak najlepszego dopasowania prezentowanych treści do potrzeb i zainteresowań użytkowników a także w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług świadczonych przez firmę Zdalnie Sp. z o.o. oraz aby dokonywać pomiarów, które pozwalają udoskonalać produkty i usługi oferowane przez Zdalnie Sp. z o.o.. Szczegółowe informacje na temat rodzajów plików cookies, sposobach korzystania z plików oraz usuwania, a także o naszych partnerach znajdują się w Polityce prywatności.
  Akceptuj