NNW Seniora z Telemedycyną
Im jesteśmy starsi tym trudniej o dobre ubezpieczenie w korzystnej cenie. Z doświadczenia wiemy, że właśnie teraz jest ono szczególnie potrzebne, bo częściej zdarzają nam się urazy wymagające rehabilitacji i choroby wymagające pilnej konsultacji lekarza.
 • Ubezpieczenie NNW to wysokie świadczenia za uszczerbek na zdrowiu oraz za pobyt w szpitalu.
 • Prywatna opieka medyczna, diagnostyka i rehabilitacja w razie urazów powstałych w wyniku NW.
 • Telemedycyna to dostęp do lekarzy pierwszego kontaktu oraz 10 specjalistów. Gdziekolwiek jesteś, w dogodnej dla Ciebie porze. Kiedy zachorujesz, chcesz skonsultować wyniki lub po prostu potrzebujesz porozmawiać o swoim zdrowiu. Lekarz może również wystawić e-receptę i e-zwolnienie.
 • Daj sobie poczucie bezpieczeństwa i natychmiastową pomoc! Z ubezpieczenia mogą skorzystać osoby, które na dzień zawarcia umowy nie ukończyły 70 roku życia.
  Produkt dostępny od 1 sierpnia 2021
  Nieszczęśliwy wypadek (NW) – nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, na skutek której Ubezpieczony niezależnie od swej woli doznał uszkodzenia ciała.
  270 zł
  270 zł
  400 zł
  560 zł
  Jeżeli w wyniku NW doznano uszczerbku na zdrowiu pomiędzy 26% a 50%, to za każdy 1% uszczerbku wypłacana wskazana wysokość świadczenie
  405 zł
  405 zł
  600 zł
  840 zł
  Jeżeli w wyniku NW doznano uszczerbku na zdrowiu pomiędzy 51% a 75%, to za każdy 1% uszczerbku wypłacana wskazana wysokość świadczenie
  675 zł
  675 zł
  1 000 zł
  1 400 zł
  Jeżeli w wyniku NW doznano uszczerbku na zdrowiu powyżej 76%, to za każdy 1% uszczerbku wypłacana wskazana wysokość świadczenie
  945 zł
  945 zł
  1 400 zł
  1 960 zł
  Świadczenie płatne od 1 dnia, pod warunkiem 3-dniowego pobytu w szpitalu, maksymalnie za 100 dni.
  50 zł
  70 zł
  100 zł
  Świadczenie płatne od 1 dnia, pod warunkiem 3-dniowego pobytu w szpitalu, maksymalnie za 14 dni.
  75 zł
  105 zł
  150 zł
  Świadczenie płatne od 1 dnia, pod warunkiem 3-dniowego pobytu w szpitalu, maksymalnie za 14 dni.
  75 zł
  105 zł
  150 zł
  Pobyt bezpośrednio po hospitalizacji.
  25 zł
  35 zł
  50 zł
  Koszty konsultacji lekarzy specjalistów oraz konsultacji psychologa zaleconych pisemnie przez lekarza prowadzącego leczenie, które powstały w okresie ochrony ubezpieczeniowej w związku z leczeniem następstw NW, poniesione na terytorium RP w placówce medycznej wskazanej przez TU za pośrednictwem Centrum Assistance.
  do 2 500 zł
  do 3 000 zł
  do 4 500 zł
  Koszty badań diagnostycznych m.in. tomografu lub rezonansu (tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, badania rentgenowskie, badania ultrasonograficzne, badania laboratoryjne) oraz zwrot kosztów zabiegów laboratoryjnych w związku z NW (zabiegi chirurgiczne, laryngologiczne, okulistyczne, ortopedyczne, pielęgniarskie i inne).
  do 2 500 zł
  do 3 000 zł
  do 4 500 zł
  Koszt rehabilitacji ambulatoryjnej w związku z NW: konsultacja lekarza rehabilitacji lub fizjoterapeuty oraz 20 zabiegów fizjoterapeutycznych w zakresie kinezyterapii, fizykoterapii, hydroterapii, masażu leczniczego.
  do 2 000 zł
  do 2 000 zł
  do 2 000 zł
  TU pokryje koszty leków i środków opatrunkowych wynikających z leczenia następstw NW, pod warunkiem, że zostały przepisane przez lekarza, a koszt zostały poniesiony na terytorium RP w okresie ubezpieczenia.
  do 500 zł
  do 1 000 zł
  Koszt rozliczany jest w oparciu o kopię zlecenia lekarskiego oraz oryginały faktur lub rachunków zawierające dane Ubezpieczonego. Dotyczy kosztów poniesionych na terytorium RP, maksymalnie w ciągu 2 lat od zdarzenia NW.
  do 8 100 zł
  do 8 100 zł
  do 10 000 zł
  do 10 000 zł
  54 000 zł
  54 000 zł
  80 000 zł
  112 000 zł
  Koszty poniesione na terytorium RP w ciągu 2 lat od daty NW.
  do 8 100 zł
  do 8 100 zł
  do 10 000 zł
  do 10 000 zł
  Suma gwarancyjna na jedno i wszystkie zdarzenia.
  50 000 zł
  100 000 zł
  150 000 zł
  Konsultacja realizowana w wybranej przez pacjenta formie - telefon, chat, wideo rozmowa. Konsultacja będzie udzielona najpóźniej 48 godzin od jej zamówienia.
  tak
  tak
  tak
  Konsultacja realizowana w wybranej przez pacjenta formie - telefon, chat, wideo rozmowa. Konsultacja będzie udzielona najpóźniej 48 godzin od jej zamówienia.
  tak
  tak
  Konsultacja realizowana w wybranej przez pacjenta formie - telefon, chat, wideo rozmowa. Konsultacja będzie udzielona najpóźniej 48 godzin od jej zamówienia. Łączny roczny limit konsultacji u psychologa, psychiatry i dietetyka wynosi w wariancie za 280 zł - 3 konsultacje.
  tak
  Lekarz ma możliwość wystawienia recepty jeżeli uzna, że jest to uzasadnione stanem zdrowia pacjenta odzwierciedlonym w dokumentacji medycznej. Recepta zostanie wystawiona w formie elektronicznej.
  tak
  tak
  tak
  Lekarz, jeśli uzna za konieczne ma możliwość wystawienia zwolnienia lekarskiego w formie elektronicznej.
  tak
  tak
  tak
  NNW Seniora z Telemedycyną
  Jeśli chcesz zadbać o swoje bezpieczeństwo i zdrowie...
  Wszyscy wiedzą, że im starsi jesteśmy tym droższe są nasze ubezpieczenia, z nami tak nie musi być. Najczęściej wybierany przez naszych Klientów pakiet ubezpieczenia z telemedycyną kosztuje tylko 199 złotych rocznie. To tyle co przeciętnie koszt jednej wizyty u lekarza specjalisty. Wiele osób, nawet jeśli wcześniej korzystało z grupowego ubezpieczenia z zakładzie pracy, to po przejściu na emeryturę otrzymuje bardzo okrojoną wersję kontynuacji ochrony. Są i tacy, którzy nie mają żadnego ubezpieczenia. A tymczasem dobra ochrona jest nam niezbędna, szczególnie w sytuacji gdy COVID tak testuje nas i naszą służbę zdrowia.
  Ważne! Aby przystąpić do naszego ubezpieczenia, nie trzeba przechodzić żadnych badań lekarskich ani odpowiadać na pytania dotyczące stanu zdrowia.
  Przygotowaliśmy program, który zabezpiecza naszych seniorów w dwóch bardzo istotnych obszarach:
  1. Świadczenia związane z następstwami nieszczęśliwych wypadków (NW)
   W tym obszarze zapewniamy wypłatę świadczeń za:
   • uszczerbek na zdrowiu i pobyt w szpitalu
   • organizację i pokrycie kosztów konsultacji specjalistycznych w związku z NW: chirurg, kardiolog, laryngolog, neurochirurg, neurolog, okulista, ortopeda, psycholog, pulmonolog
   • organizację i pokrycie kosztów rehabilitacji
   • organizację i pokrycie kosztów badań m.in. tomografii lub rezonansu magnetycznego
   • koszt leków, środków opatrunkowych i wyrobów medycznych
   • oraz dodatkowo ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej w życiu prywatnym.

   Czym jest nieszczęśliwy wypadek? To nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną i niezależne od nas zdarzenie, które spowodowało uraz wewnętrzny lub zewnętrzny, a nawet mogło doprowadzić do zgonu. W przypadku śmierci Ubezpieczonego środki otrzymuje rodzina. Ubezpieczenie NNW działa od 1 dnia miesiąca po opłaceniu składki i jest aktywne 24 godziny na dobę. Nie ma karencji, wszystkie świadczenia dostępne są od razu. Z tego pakietu mogą skorzystać osoby które na dzień zawarcia ubezpieczenia nie ukończyły 70 roku życia. Składka opłacana jest jednorazowo, z góry na cały rok.

  2. Pakiet telekonsultacji medycznych
   W przypadku choroby, konieczności otrzymania e-recepty lub zwolnienia Program eDoktore 24.pl zapewnia szybki kontakt (najpóźniej w ciągu 48 godzin) z lekarzem specjalistą. Do wyboru mamy telekonsultację, czat z lekarzem, wideo konsultację, a nawet możliwość zadania pytania sms-em. 90% zamówionych konsultacji realizowanych jest w tym samym dniu. To ważne, że wygodnie w wybranym przez siebie terminie, z dowolnego miejsca można uzyskać profesjonalną poradę. Do dyspozycji masz, w zależności od wariantu, 8 lub 10 porad w roku, ale jeśli jest taka konieczność możesz je wykorzystać nawet w jednym tygodniu. Szczególnie dużym zainteresowaniem naszych Klientów cieszą się porady internisty i kardiologa. W zależności od tego, który wariant wybierzemy mamy dostęp do:
   • 5 specjalistów w cenie 135 zł (w pakiecie z NNW): Internista, Lekarz pierwszego kontaktu, Pediatra, Ginekolog, Kardiolog. Do dyspozycji masz 8 konsultacji w roku.
   • 9 specjalistów w cenie 199 zł: Internista, Lekarz pierwszego kontaktu, Pediatra, Ginekolog, Dermatolog, Diabetolog, Kardiolog, Onkolog, Ortopeda - 8 konsultacji w roku.
   • 12 specjalistów w cenie 280 zł: Internista, Lekarz pierwszego kontaktu, Pediatra, Ginekolog, Dermatolog, Diabetolog, Kardiolog, Onkolog, Ortopeda oraz dodatkowo konsultacje Dietetyka, Psychiatry i Psychologa - 10 konsultacji w roku.

   W czasach gdy za jedną tele konsultację ze specjalistą płacimy prywatnie od 150 do 300 zł, to bardzo rozsądne rozwiązanie.

   Program zostaje aktywowany w pierwszym dniu roboczym po opłaceniu składki. Czyli wcześniej niż ubezpieczenie NNW.

   Moce przerobowe przychodni są ograniczone i trudno uzyskać pomoc jeśli po prostu źle się czujemy, chcemy skonsultować wynik badań, przyjmowanie i dawkowanie leków lub po prostu porozmawiać o swoich problemach zdrowotnych. Lekarz może również wystawić e-receptę jeśli jej potrzebujemy. W tej sytuacji często bagatelizujemy objawy choroby, odkładamy kontakt z lekarzem. Nie odkładajmy swojego zdrowia “na później”. Jeśli coś nas niepokoi zadbajmy o to by jak najszybciej uzyskać konsultację lekarską. Tak, żeby nie było za późno, tak by nie dopuścić do pogorszenia. Nie trzeba być uzależnionym od bardzo długich terminów wyznaczonych przez NFZ. Czasami to nawet dwa tygodnie oczekiwania na telefon i paniczny lęk, żeby go nie przegapić.

   W przypadku usług telemedycznych można samodzielnie zamówić konsultację na stronie www.edoktor24.pl, ale również skorzystać z dedykowanej infolinii.
  Uwaga! Osoby które ukończyły 70 roku życia i nie mogą wykupić dla siebie ubezpieczenia NNW, mogą skorzystać samego pakietu Telemedycyny. W tym przypadku nie ma ograniczenia wieku.

  Podając dane w formularzu wyraźnie potwierdzam, że dobrowolnie wyrażam zgodę na ich przetwarzanie przez Zdalnie Sp z o.o. w celu uzyskania odpowiedzi/informacji na złożone przeze mnie zapytanie. Przysługuje mi m.in. prawo dostępu do danych, ich usunięcia i prawo do przenoszenia. Wszystkie prawa oraz pozostałe informacje są dostępne tutaj: Polityka prywatności

  Pliki cookies przetwarzane są m.in. w celu jak najlepszego dopasowania prezentowanych treści do potrzeb i zainteresowań użytkowników a także w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług świadczonych przez firmę Zdalnie Sp. z o.o. oraz aby dokonywać pomiarów, które pozwalają udoskonalać produkty i usługi oferowane przez Zdalnie Sp. z o.o.. Szczegółowe informacje na temat rodzajów plików cookies, sposobach korzystania z plików oraz usuwania, a także o naszych partnerach znajdują się w Polityce prywatności.
  Akceptuj