Studenci
Janek studiuje informatykę. Regularnie biega, wędruje też po górach. Na początku roku miał niegroźny wypadek samochodowy, nie obyło się jednak bez szpitala i operacji ręki.
Co zyskał z ubezpieczenia?
 • 3000 zł za 6% uszczerbku na zdrowiu.
 • 800 zł za pobyt w szpitalu w wyniku NNW (100zł za dzień).
 • 2000 zł za prywatnie wykonaną operację ręki.
 • 1000 zł zwrotu kosztów prywatnej rehabilitacji.
 • A Ty który wariant wybierasz? * podane kwoty dotyczą wariantu ubezpieczenia Student za 150 zł rocznie
  Produkt dostępny od 1 sierpnia 2021
  Nieszczęśliwy wypadek (NW) – nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, na skutek której Ubezpieczony niezależnie od swej woli doznał uszkodzenia ciała.
  150 zł
  200 zł
  300 zł
  500 zł
  Jeżeli w wyniku NW doznano uszczerbku na zdrowiu powyżej 70%, to za każdy procent wypłacana jest podwójna suma ubezpieczenia.
  300 zł
  400 zł
  600 zł
  1 000 zł
  Świadczenie jednorazowe pod warunkiem, iż padaczka została rozpoznana po raz pierwszy w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej.
  150 zł
  200 zł
  300 zł
  500 zł
  Świadczenie płatne od 1 dnia, pod warunkiem 3-dniowego pobytu w szpitalu, maksymalnie za 100 dni.
  70 zł
  70 zł
  100 zł
  100 zł
  Świadczenie płatne od 2 dnia, pod warunkiem 3-dniowego pobytu w szpitalu, maksymalnie za 100 dni.
  50 zł
  50 zł
  50 zł
  Zwrot udokumentowanych kosztów powstałych w wyniku NW, które zostały poniesione na terenie RP w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy od daty zdarzenia (NW). Podlimit na rehabilitację wynosi 1 500 zł, a na odbudowę stomatologiczną zęba stałego 500 zł.
  do 2 000 zł
  do 2 000 zł
  do 2 000 zł
  do 3 000 zł
  Koszt rozliczany jest w oparciu o kopię zlecenia lekarskiego oraz oryginały faktur lub rachunków zawierające dane dziecka. Dotyczy kosztów poniesionych na terytorium RP, maksymalnie w ciągu 2 lat od zdarzenia NW.
  do 4 500 zł
  do 6 000 zł
  do 7 500 zł
  do 15 000 zł
  Zwrot udokumentowanych kosztów zakupu lub naprawy okularów korekcyjnych lub aparatu słuchowego uszkodzonych w wyniku NW na terenie placówki oświatowej.
  do 200 zł
  do 200 zł
  do 200 zł
  do 200 zł
  Podstawą wypłaty świadczenia jest przedstawienie rachunku imiennego za poradę psychologiczną oraz potwierdzenie zgłoszenia szkody w wyniku NNW lub akt zgonu rodzica.
  500 zł
  500 zł
  500 zł
  500 zł
  TU zorganizuje i pokryje koszty maksymalnie 12 e-konsultacji. Wymogiem jest rejestracja na portalu Centrum Telemedycyny dostępnym na stronie www.interrisk.pl.
  5 000 zł
  5 000 zł
  5 000 zł
  TU za pośrednictwem Centrum e-Rehabilitacji zorganizuje i pokryje koszt: a) wizyty wstępnej (w Centrum e-Rehabilitacji lub domu Ubezpieczonego), na którą składa się: ocena potrzeb rehabilitacji Ubezpieczonego, instalacja systemu e-Rehabilitacji (aparatury sterująco-telemonitorującej) oraz wyjaśnienie funkcjonowania tego systemu (czas trwania około 2 godzin), b) codziennych sesji e-Rehabilitacji (czas trwania 30 minut) przez okres 30 dni pod nadzorem fizjoterapeuty, c) wizyty kontrolnej i przeprowadzenia oceny stanu zdrowia Ubezpieczonego i ustalenia ewentualnych dalszych potrzeb w zakresie rehabilitacji. E-Rehabilitacja dotyczy wyłącznie uszkodzeń ciała, których Ubezpieczony doznał w wyniku NW.
  5 000 zł
  Świadczenie jednorazowe. Warunkiem minimum 3-dniowy pobyt w szpitalu.
  150 zł
  200 zł
  300 zł
  500 zł
  Świadczenie jednorazowe.
  150 zł
  200 zł
  300 zł
  500 zł
  Świadczenie jednorazowe. Pokąsanie przez zwierzęta inne niż psy lub ukąszenie przez owady. Warunkiem minimum 2-dniowy pobyt w szpitalu.
  300 zł
  400 zł
  600 zł
  1 000 zł
  Koszty dostosowania mieszkania lub pojazdu do potrzeb osoby niepełnoprawnej, pod warunkiem, że zostały poniesione w ciągu 2 lat od zajścia zdarzenia NW.
  do 2 000 zł
  do 2 000 zł
  Zatrucie pokarmowe, zatrucie gazami, porażenie prądem lub piorunem. Warunkiem minimum 3-dniowy pobyt w szpitalu.
  750 zł
  1 000 zł
  1 500 zł
  2 500 zł
  Świadczenie jednorazowe. Koszty poniesione na terenie RP.
  150 zł
  150 zł
  150 zł
  Świadczenie jednorazowe. Koszty poniesione na terenie RP.
  150 zł
  150 zł
  150 zł
  Świadczenie jednorazowe. Koszty poniesione na terenie RP.
  200 zł
  200 zł
  200 zł
  Świadczenie jednorazowe. Koszty poniesione na terenie RP.
  1 000 zł
  1 000 zł
  1 000 zł
  Świadczenie jednorazowe.
  3 000 zł
  4 000 zł
  6 000 zł
  10 000 zł
  Świadczenie jednorazowe.
  750 zł
  1 000 zł
  1 500 zł
  2 500 zł
  Świadczenie jednorazowe. Pod warunkiem rozpoznania u Ubezpieczonego po raz pierwszy w okresie ochrony jednej z chorób: nowotwór złośliwy, paraliż, niewydolność nerek, transplantacja głównych organów, poliomyelitis, utrata mowy, utrata słuchu, utrata wzroku, anemia aplastyczna, stwardnienie rozsiane, cukrzyca typu I, niewydolność serca, choroba autoimmunologiczna, zapalenie opon mózgowo – rdzeniowych.
  1 500 zł
  1 500 zł
  1 500 zł
  Assistance EDU PLUS obejmuje m.in. Pomoc medyczną: organizacja i pokrycie kosztów wizyty lekarza Centrum Assistance (NW); organizacja i pokrycie kosztów wizyt pielęgniarki (NW); dostawa leków; organizacja i pokrycie kosztów transportu medycznego z miejsca pobytu Ubezpieczonego do placówki medycznej (NW). Pomoc informatyczna: organizacja i pokrycie kosztów np. zdalnej konfiguracji dowolnego programu pocztowego; wsparcie merytorycznei techniczne w obsłudze pakietu MS Office; pomoc w instalacji oraz deinstalacji oprogramowania; diagnostyka i naprawa niewłaściwie działającego oprogramowania w przypadku awarii urządzenia; sprawdzeniu poziomu bezpieczeństwa komputera; pomoc w ustawieniu kontroli rodzicielskiej.
  5 000 zł
  5 000 zł
  5 000 zł
  Organizacja i pokrycie kosztów asysty prawnej związanej z życiem prywatnym Ubezpieczonego zgodnie z zakresem z OWU
  500 zł
  Suma gwarancyjna na jedno i wszystkie zdarzenia. Ubezpieczenie uwzględnia OC na praktykach zawowodwych studentów.
  50 000 zł
  100 000 zł
  150 000 zł
  15 000 zł
  20 000 zł
  30 000 zł
  50 000 zł
  30 000 zł
  40 000 zł
  60 000 zł
  100 000 zł
  Udokumentowane koszty pogrzebu poniesione na terenie RP w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy od daty NW.
  do 2 000 zł
  do 2 000 zł
  1 500 zł
  2 000 zł
  3 000 zł
  5 000 zł
  4 500 zł
  6 000 zł
  7 500 zł
  15 000 zł
  Wyczynowe uprawianie sportu w cenie obejmuje m.in. lekcje WF-u, uczęszczanie do klas sportowych, udział w zawodach sportowych i turniejach, SKS-ach, treningi w klubach sportowych, zajęcia sportowe takie, jak gimnastyka, pływanie, piłka nożna, siatkówka, koszykówka, tenis, tańce, sporty walki, łyżwiarstwo, jazda na nartach, hokej, jazda konna. Wyłączenie dotyczy jedynie sportów i aktywności wysokiego ryzyka wymienionych w punkcie 70 paragrafu 2 OWU EDU Plus.
  TAK
  TAK
  TAK
  TAK
  Polecane produkty
  NNW Studenci
  Studiujesz, prowadzisz aktywne życie, być może już pracujesz, uczelnia wysyła Cię na praktyki - to wiele sytuacji w których wszystko może się zdarzyć. Na wszelki więc wypadek warto podzielić się odpowiedzialnością z ubezpieczycielem. Dzięki temu będziesz mieć wsparcie jeśli będzie potrzebna Ci pomoc medyczna czy rehabilitacyjna lub jeśli nieumyślnie wyrządzisz komuś krzywdę, spowodujesz szkodę. Twoje ubezpieczenia działa 24h na dobę i obejmującą cały świat. Dotyczy także wyczynowego uprawiania sportów np. w klubie siatkówki. I nie płacisz za to większej składki!
  Jeśli przykładowo w wyniku wypadku złamiesz kość podudzia a ubezpieczony jesteś w najlepszym wariancie ze składką 150 zł rocznie, możesz liczyć na:
  • Świadczenie za uszczerbek na zdrowiu. To w jakiej wysokości będzie zależało od skali urazu. Za 1% uszczerbku otrzymasz 500 zł. W tabeli uszczerbków ten uraz może mieć między 4% a 12% uszczerbku na zdrowiu. Bądźmy optymistami, załóżmy, że złamanie nie jest skomplikowane i otrzymałeś 4% co daje 2 000 zł wypłaty świadczenia. Szeroka tabela uszczerbków, która zawiera ponad 180 grup świadczeń opisujących wszelkiego rodzaju urazy wewnętrzne i zewnętrzne (ponad 50 stron).
  • Zwrot kosztów leczenia: koszty prywatnych wizyt u ortopedy i chirurga, rezonansu oraz leków. Dzięki temu nie musiałeś spędzać 12 godzin na SORze, wybrałeś najlepszego dostępnego specjalistę w prywatnej placówce medycznej. Na zlecony rezonans nie czekałeś w NFZ 3 miesięcy, ale zrobiłeś badanie w tym samym dniu. Miałeś do dyspozycji 1 500 zł.
  • Zwrot kosztów rehabilitacji. Tu miałeś do dyspozycji także 1 500 zł na rehabilitację i 30 godzin e-Rehabiltacji prowadzonej online przez fizjoterapeutę. Wystarczyło Ci w przypadku tego urazu 14 sesji.
  • Zwrot kosztów nabycia wyrobów medycznych (kule,lekki gips, orteza). Miałeś do dyspozycji 15 000 zł, ale nie było aż tyle potrzebne.
  Dodatkowo ubezpieczenie zapewnia Ci Ochronę Odpowiedzialności Cywilnej w życiu prywatnym (OC) z rozszerzeniem na praktyki studenckie. Dotyczy to sytuacji w których nieumyślnie zniszczyłeś mienie kogoś innego lub mienie zakładu pracy w którym odbywasz praktyki studenckie. Podobnie jeśli w wyniku Twojego nieumyślnego działania inna osoba doznała uszczerbku na zdrowiu.
  Program Ochrona 360 uwzględnia w swoim zakresie zróżnicowane ryzyka: wypadki, choroby, szkody wyrządzone innej osobie, a dodatkowo ochronę dla rodzica w zakresie wypadków i odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym.
  Wszystkie formalności załatwisz z nami szybko wygodnie i przede wszystkim zdalnie. Wybierasz produkt dla siebie, wprowadzasz dane, opłacasz składkę i natychmiast otrzymujesz na maila certyfikaty z numerem polisy potwierdzające zawarcie ubezpieczenia. Jeśli zarejestrujesz się na naszej stronie wszystkie informacje, dokumenty i wskazówki jak korzystać z polisy, będą dostępne i pod ręką w każdej chwili.
  Zapewniamy także łatwe zgłoszenie szkody i szybką decyzję o wypłacie świadczenia.
  Na koniec drogi studencie, jeśli sam jesteś już rodzicem przejrzyj także dodatkowe opcje ubezpieczenia czyli NNW Mamy i Taty i pakiety dla dzieci. Zadbaj też o swoich rodziców. Naszym zdaniem, zwyczajnie szkoda przegapić okazję.
  Bądźmy bezpieczni. Jesteśmy do tego zdalni!

  Podając dane w formularzu wyraźnie potwierdzam, że dobrowolnie wyrażam zgodę na ich przetwarzanie przez Zdalnie Sp z o.o. w celu uzyskania odpowiedzi/informacji na złożone przeze mnie zapytanie. Przysługuje mi m.in. prawo dostępu do danych, ich usunięcia i prawo do przenoszenia. Wszystkie prawa oraz pozostałe informacje są dostępne tutaj: Polityka prywatności

  Pliki cookies przetwarzane są m.in. w celu jak najlepszego dopasowania prezentowanych treści do potrzeb i zainteresowań użytkowników a także w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług świadczonych przez firmę Zdalnie Sp. z o.o. oraz aby dokonywać pomiarów, które pozwalają udoskonalać produkty i usługi oferowane przez Zdalnie Sp. z o.o.. Szczegółowe informacje na temat rodzajów plików cookies, sposobach korzystania z plików oraz usuwania, a także o naszych partnerach znajdują się w Polityce prywatności.
  Akceptuj