NNW z OC Pracownika
Pomyśleliśmy o Was, Waszym bezpieczeństwie i spokoju. Nasz program ubezpieczeniowy zapewni Ci ochronę 360.
 • Ubezpieczenie NNW to wysokie wypłaty świadczeń za uszczerbek na zdrowiu i pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku.
 • Opieka medyczna obejmująca konsultacje lekarskie, badania i rehabilitację daje wpływ na to jak szybko i gdzie otrzymasz pomoc potrzebną w powrocie do zdrowia.
 • Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej (OC) chroni Cię finansowo, jeśli ktoś został poszkodowany w takcie wykonywania przez Ciebie obowiązków służbowych.
 • Chroń siebie.
  Wkrótce w sprzedaży
  Podlimit na jedno zdarzenie wynosi w wariancie II – 50 000 zł w wariancie III i IV 100 000 zł
  100 000 zł
  200 000 zł
  200 000 zł
  Organizacja i pokrycie kosztów asysty prawnej w związku z wykonywaniem zawodu nauczyciela.
  5 000 zł
  Nieszczęśliwy wypadek (NW) – nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, na skutek której Ubezpieczony niezależnie od swej woli doznał uszkodzenia ciała.
  270 zł
  270 zł
  400 zł
  620 zł
  Jeżeli w wyniku NW doznano uszczerbku na zdrowiu pomiędzy 26% a 50%, to za każdy 1% uszczerbku wypłacana jest wskazana suma ubezpieczenia.
  405 zł
  405 zł
  600 zł
  930 zł
  Jeżeli w wyniku NW doznano uszczerbku na zdrowiu pomiędzy 51% a 75%, to za każdy 1% uszczerbku wypłacana jest wskazana suma ubezpieczenia.
  675 zł
  675 zł
  1 000 zł
  1 550 zł
  Jeżeli w wyniku NW doznano uszczerbku na zdrowiu powyżej 76%, to za każdy 1% uszczerbku wypłacana jest wskazana suma ubezpieczenia.
  945 zł
  945 zł
  1 400 zł
  2 170 zł
  Świadczenie płatne od 1 dnia, pod warunkiem 3-dniowego pobytu w szpitalu, maksymalnie za 100 dni.
  50 zł
  70 zł
  100 zł
  Świadczenie płatne od 1 dnia, pod warunkiem 3-dniowego pobytu w szpitalu, maksymalnie za 14 dni.
  75 zł
  105 zł
  150 zł
  Świadczenie płatne od 1 dnia, pod warunkiem 3-dniowego pobytu w szpitalu, maksymalnie za 14 dni.
  75 zł
  105 zł
  150 zł
  Pobyt bezpośrednio po hospitalizacji.
  25 zł
  35 zł
  50 zł
  Koszty konsultacji lekarzy specjalistów oraz konsultacji psychologa zaleconych pisemnie przez lekarza prowadzącego leczenie, które powstały w okresie ochrony ubezpieczeniowej w związku z leczeniem następstw NW, poniesione na terytorium RP w placówce medycznej wskazanej przez TU za pośrednictwem Centrum Assistance.
  do 2 500 zł
  do 3 000 zł
  do 4 500 zł
  Koszty badań diagnostycznych m.in. tomografu lub rezonansu (tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, badania rentgenowskie, badania ultrasonograficzne, badania laboratoryjne) oraz zwrot kosztów zabiegów laboratoryjnych w związku z NW (zabiegi chirurgiczne, laryngologiczne, okulistyczne, ortopedyczne, pielęgniarskie i inne).
  do 2 500 zł
  do 3 000 zł
  do 4 500 zł
  Koszt rehabilitacji ambulatoryjnej w związku z NW: konsultacja lekarza rehabilitacji lub fizjoterapeuty oraz 20 zabiegów fizjoterapeutycznych w zakresie kinezyterapii, fizykoterapii, hydroterapii, masażu leczniczego.
  do 2 000 zł
  do 2 000 zł
  do 2 000 zł
  TU pokryje koszty leków i środków opatrunkowych wynikających z leczenia następstw NW, pod warunkiem, że zostały przepisane przez lekarza, a koszt zostały poniesiony na terytorium RP w okresie ubezpieczenia.
  do 500 zł
  do 1 000 zł
  Koszt rozliczany jest w oparciu o kopię zlecenia lekarskiego oraz oryginały faktur lub rachunków zawierające dane Ubezpieczonego. Dotyczy kosztów poniesionych na terytorium RP, maksymalnie w ciągu 2 lat od zdarzenia NW.
  do 8 100 zł
  do 8 100 zł
  do 10 000 zł
  do 10 000 zł
  54 000 zł
  54 000 zł
  80 000 zł
  124 000 zł
  Koszty poniesione na terytorium RP w ciągu 2 lat do daty NW.
  do 8 100 zł
  do 8 100 zł
  do 10 000 zł
  do 10 000 zł

  NNW Pracownika Oświaty

  W Programie Ochrona 360 połączyliśmy trzy elementy tak by najlepiej zabezpieczyć interesy nauczycieli i innych pracowników placówek oświatowych: ubezpieczenie NNW, opiekę medyczną i polisę OC zawodu.
  Zakres ubezpieczenia obejmuje konsekwencje nieszczęśliwego wypadku, czyli nagłego niespodziewanego zdarzenia wywołanego przez czynnik zewnętrzny w wyniku którego doznaliśmy obrażeń ciała. A wypadki chodzą po ludziach. Niezależnie od naszej woli, czasem po prostu jako efekt roztargnienia i nieuważności innych osób. Jak pokazują statystyki przyczyną około 9% hospitalizacji są urazy wypadkowe i zatrucia. Nieszczęście może nas spotkać drodze do pracy, w pracy ale także we własnej kuchni lub w trakcie niedzielnej wycieczki rowerowej. Dlatego ochrona działa 24h na dobę i obejmuje cały świat.
  Dzięki Ubezpieczeniu NNW otrzymasz bardzo wysokie świadczenia za uszczerbek na zdrowiu (620 zł za 1%) oraz pobyt w szpitalu (100 zł za dzień). I co bardzo istotne, o przyznanie odszkodowania możesz starać się w każdym towarzystwie ubezpieczeniowym w którym masz polisę na życie lub NNW. Nasze zdrowie i życie jest chronione inaczej niż samochód, który możemy ubezpieczyć tylko w jednym miejscu. Innymi słowy, jeśli za poważne złamanie ręki dostaniesz z ubezpieczenia w pracy 5% uszczerbku i 2000 zł, to w naszym ubezpieczeniu nnw za 5% otrzymasz nawet 3100 zł. Naszym zdaniem warto jednorazowo wydać 200 zł i zapewnić sobie taką ochronę. Decyzja należy do Ciebie.
  Drugi obszar ubezpieczenia to Pakiet Medyczny(Med Casco). W ramach niego Towarzystwo Ubezpieczeniowe do wybranej przez Ciebie sumy ubezpieczenia a w związku z leczeniem następstw nieszczęśliwego wypadku:
  • zorganizuje i pokryje koszt Twojej wizyty u specjalisty - konsultacje ortopedy, chirurga, neurochirurga, okulisty, neurologa, laryngologa, kardiologa, pulmonologa i psychologa
  • pokryje koszty koszty badań diagnostycznych m.in. tomografii komputerowej, rezonansu, badań rentgenowskich czy badań USG
  • pokryje koszty zabiegów ambulatoryjnych - zabiegi chirurgiczne, laryngologiczne, okulistyczne lub ortopedyczne
  • pokryje koszty konsultacji lekarza rehabilitacji lub fizjoterapeuty oraz 20 – dniowy cykl zabiegów fizjoterapeutycznych.
  Dzięki temu zyskujesz kontrolę nad tym gdzie i w jaki sposób przebiega Twoje leczenie. A dłuuggie kolejki na SORze możesz zwyczajnie ominąć.
  I wreszcie trzeci element. Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej umożliwia wypłatę odszkodowania dla osoby poszkodowanej w wyniku nieumyślnego działania nauczyciela. Poszkodowanym może być sam uczeń/jego mienie lub poszkodowana w wyniku jego działań osoba trzecia/jej mienie. Roszczenie poszkodowanego musi wynikać z prawnie określonego zakresu odpowiedzialności zawodowej pracownika.
  Anna od 9 lat pracuje w szkole podstawowej. Uczy języka polskiego, dodatkowo jest także wychowawcą klasy IV. W trakcie jednej ze szkolnych wycieczek dwóch jej podopiecznych tak się energiczne przepychało, że jeden z nich upadł i złamał rękę, a drugi ma rozbite okulary. Rodzice obojga dzieci wystąpili o wypłatę odszkodowania za uszkodzenie ciała (koszty rehabilitacji i korepetycji) oraz uszkodzenie mienia (950 zł za zakup nowych oprawek i szkieł). Dzieci przebywały pod opieką Anny, jej obowiązkiem było zapewnienie im bezpieczeństwa. W czasie zdarzenia nauczycielka była z grupą uczniów w innej części pomieszczenia i nie zdążyła wystarczająco szybko zareagować. Na wniosek poszkodowanych Ubezpieczyciel wypłacił w sumie 1 400 zł odszkodowania z tytułu niewłaściwego nadzoru.
  Wyłączone z odpowiedzialności są sytuacje, w których nauczyciel nie miał wpływu na zajście zdarzenia, było ono umyślnym działaniem sprawcy lub sprawca pozostawał pod wpływem alkoholu.
  Ubezpieczenie dotyczy osób pracujących w oparciu o umowę o pracę lub umowę cywilno-prawną a ochrona działa na terenie Polski i Unii Europejskiej.
  Wszystkie formalności załatwisz z nami szybko, wygodnie i przede wszystkim zdalnie. Wybierasz produkt dla siebie, wprowadzasz dane, opłacasz składkę i natychmiast otrzymujesz na maila certyfikaty z numerem polisy potwierdzające zawarcie ubezpieczenia. Jeśli zarejestrujesz się na naszej stronie wszystkie informacje, dokumenty i wskazówki jak korzystać z ubezpieczenia, będą dostępne i pod ręką w każdej chwili.
  W przypadku szkody, pokierujemy Cię tak, by sprawnie i jak najszybciej dopełnić formalności. Co ważne, pracujemy na pełnej tabeli uszczerbków, która zawiera ponad 180 grup świadczeń opisujących wszelkiego rodzaju urazy wewnętrzne i zewnętrzne (ponad 50 stron) To bardzo ważne, bo dzięki temu każdy uraz wynikający z wypadku może zostać zakwalifikowany do wypłaty świadczenia.
  Pora na decyzję. Zanim jednak to zrobisz, prosimy, zastanów się ile wydałeś na swoją ochronę w minionym roku. A ile wydałeś wczoraj na zakupy? Czy te proporcje są dla Ciebie właściwe? Stara prawda głosi, że nikt się o nas nie zatroszczy tak jak my sami...
  PS. Jeśli podoba Ci się nasz pakiet Ochrona 360, poleć nas znajomym.

  Podając dane w formularzu wyraźnie potwierdzam, że dobrowolnie wyrażam zgodę na ich przetwarzanie przez Zdalnie Sp z o.o. w celu uzyskania odpowiedzi/informacji na złożone przeze mnie zapytanie. Przysługuje mi m.in. prawo dostępu do danych, ich usunięcia i prawo do przenoszenia. Wszystkie prawa oraz pozostałe informacje są dostępne tutaj: Polityka prywatności

  Pliki cookies przetwarzane są m.in. w celu jak najlepszego dopasowania prezentowanych treści do potrzeb i zainteresowań użytkowników a także w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług świadczonych przez firmę Zdalnie Sp. z o.o. oraz aby dokonywać pomiarów, które pozwalają udoskonalać produkty i usługi oferowane przez Zdalnie Sp. z o.o.. Szczegółowe informacje na temat rodzajów plików cookies, sposobach korzystania z plików oraz usuwania, a także o naszych partnerach znajdują się w Polityce prywatności.
  Akceptuj